Bieżące roboty drogowe w dzielnicach (17.11.2023 r.)

Zapraszamy na cotygodniowe podsumowanie prac drogowych w mieście – tabela ze szczegółowym rozpisem robót.

Dzielnica I – Stare Miasto

Prace ZDMK

Od 02.09.2023 r. trwa przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej – informacje o aktualnym stanie zaawansowania prac dostępne w dzienniku budowy.

06.11.2023 r. rozpoczęte zostały prace związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada (od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia). Wraz z rozpoczęciem robót – wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Więcej szczegółów w komunikacie.

Na ul. Bogusławskiego, od 09.11.2023 r. trwa obustronny remont chodnika. Kierowcy spodziewać się mogą miejscowych zawężeń ulicy. Planowane zakończenie remontu to połowa grudnia br.

Od 14.11.2023 r. trwa kontynuacja remontu na ul. św. Tomasza – na odcinku od ul. Floriańskiej do ul. Szczepańskiej. Prace potrwają ok. dwa tygodnie, w tym czasie ulica pozostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów.

We wtorek, 21.11.2023 r. rozpoczną się prace na ul. Basztowej oraz Westerplatte. Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni w miejscach spękania oraz wykonane zostaną zalewki przyszynowe. Prace realizowane będą w nocy – pojawią się zmiany w organizacji ruchu, m.in. zawężenie ulicy, przejezdność w każdym z kierunków zachowana. Więcej szczegółów w komunikacie.

Drogowcy pracują również na ul. Meiselsa – na fragmencie od ul. Bożego Ciała do ul. Krakowskiej prowadzone są prace remontowe chodnika oraz nawierzchni jezdni. Na czas robót, tj. do 15 grudnia br. ulica pozostanie zamknięta dla ruchu pojazdów.

Pozostałe roboty

Od 03.10.2023 r. na ul. Studenckiej na wysokości budynku nr 2, inwestor prywatny prowadzi prace budowlane. Jezdnia jest zwężona, zajęty jest też chodnik. Roboty potrwają do końca listopada br.

Od 27.10.2023 r. na ul. Wenecja, przy budynku nr 1, na potrzeby budowlane wygrodzona została jezdnia (do 50% szer.) oraz chodnik. Przejezdność w tym czasie jest zachowana, piesi kierowani są na drugą stronę ulicy. Takie zmiany obowiązywać będą do końca grudnia br.

W związku z inwestycją PKP S.A. – Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 2 – szlak Kraków Główny do rzeki Wisły (od km 0.400 do km 1.750 LK91) – do końca 2023 r. prowadzić będą prace na ul.: Miodowej, Halickiej i Podgórskiej. 

Od 03.11.2023 r. na ul. Skawińskiej (na odcinku od ul. Augustiańskiej do ul. Wietora) realizowane są prace na sieci ciepłowniczej. Podczas robót obowiązuje zawężenie jezdni do 50% szer., ruch kierowany jest przez wyznaczoną osobę. Taka organizacja ruchu potrwa do 21.11.2023 r.

W dniach 21.11 – 29.12.2023 r. na ul. Poselskiej i Grodzkiej realizowany będzie przyłącz ciepłowniczy. W związku z pracami pojawią się zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie ul. Poselskiej w dniach 21.11 – 08.12.2023 r., połówkowe zawężenie jezdni ul. Grodzkiej w dniach 21.11 – 29.12.2023 r.. Objazdy do ul. Grodzkiej i św. Gertrudy ul.: Straszewskiego, Franciszkańską.

W środę, 22.11.2023 r. na ul. Kurniki, w rejonie skrzyżowania z ul. Pawią, nastąpi chwilowa przerwa w ruchu spowodowana posadowieniem kiosku prasowego.

Chwilowe przerwy w ruchu pojawią się również w dniach 22-23.11.2023 r. na ul. Floriańskiej – w rejonie budynku nr 32 realizowany będzie rozładunek materiałów budowlanych wraz z ustawieniem dźwigu budowlanego.

 

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

Prace ZDMK

W rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca) trwa inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy.

Na ul. Żmujdzkiej realizowana jest inwestycja polegająca na budowie lewoskrętu w al. 29 Listopada. Do tej pory, wykonawca zrealizował już roboty rozbiórkowe w zakresie jezdni oraz chodnika (po stronie lewej). Aktualnie trwają prace związane z budową sieci podziemnych (wodociągowej, kanalizacji deszczowej) oraz przebudową sieci teletechnicznej i gazowej. Na czas prac ulica – na odcinku od budynku nr 3 do nr 13 – została zamknięta dla ruchu ogólnego (z wyłączeniem dojazdu do posesji). Inwestycja potrwa do połowy grudnia br. Więcej szczegółów w komunikacie.

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowicod soboty, 18 listopada zmiany w organizacji ruchu na ulicach Meissnera i Młyńskiej. Szczegóły w komunikacie.

Pozostałe roboty

Do końca zbliża się realizacja rozbudowy al. 29 Listopada, na odcinku od Woronicza do granicy Krakowa. Wykonawca intensyfikuje prace, by zakończyć zadanie do 30 listopada i zgłosić do odbiorów. Więcej informacji na temat prowadzonej inwestycji dostępnych jest na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

 

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Prace ZDMK

Trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiejszczegóły w komunikacie.

Na ul. Glogera, w rejonie budynków nr 2-5,  deweloper realizuje inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in.: budowę fragmentu chodnika po stronie inwestycji kubaturowej oraz po stronie przeciwnej (na długości ok. 140 m) wraz z budową przejścia dla pieszych z wyspą azylu oraz dedykowanym oświetleniem i odwodnieniem. W pierwszej kolejności wykonywane jest poszerzenie ulicy wraz z budową chodnika po stronie wschodniej. W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zawężenie ulicy, ruch sterowny przez osobę uprawnioną, ograniczenie prędkości do 40 km/h. Planowany termin zakończenia całego zadania to pierwsza połowa stycznia 2024 r.

Na ul. Opolskiej trwa remont nawierzchni. Roboty bitumiczne realizowane są w porze nocnej – harmonogram prac dostępny w komunikacie

Pozostałe roboty

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) rozbudowuje al. 29 Listopada oraz realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne na stronie ZIM

 

Dzielnica V – Krowodrza

Prace ZDMK

Na al. Kijowskiej (od ul. Lea do ul. Chocimskiej) oraz ul. Królewskiej (na wysokości posesji nr 60-64 oraz 72-76) trwają prace w zakresie naprawy nawierzchni chodników. Planowany termin zakończenia prac to pierwsza polowa grudnia br.

 

Dzielnica VI – Bronowice

Prace ZDMK

Trwa przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego. Podczas pierwszego etapu prac obowiązuje połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców przygotowano trasę alternatywną poprowadzoną ul.: Balicką, Majora Łupaszki. Szczegóły w komunikacie.

Od 18.09.2023 r. na ul. Zakliki z Mydlnik, w rejonie posesji nr 10-14, realizowana jest budowa obustronnego chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Podczas prac zawężenie jezdni. W razie potrzeby ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do połowy grudnia br.

Trwa przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ul. Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowickiej wraz z ul. Krzywy Zaułek (etap II). Lokalne zmiany w organizacji ruchu, ograniczone możliwości parkowania. Prace potrwają do końca grudnia br.

Na ul. Tetmajera, ok. 60 m od ronda, realizowana inwestycje drogowa polegająca na budowie drogi na długości  ok. 135 m wraz z budową skrzyżowania łączącego nowobudowana drogę z ul. Tetmajera. W ramach zadania wykonana zostanie również m.in. kanalizacja opadowa, kanał technologiczny oraz oświetlenie uliczne. W związku z pracami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – w pierwszym etapie prac jednostronne zawężenie jezdni po stronie prowadzonej inwestycji kubaturowej. Podczas drugiego etapu ul. Tetmajera zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu (szczegóły wkrótce). Zadanie realizowane jest w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na wykonanie powyższego zadania inwestor ma czas do lutego 2024 r.

 

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Prace ZDMK

Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo (od strony Wawelu), dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę.

Na ul. Księcia Józefa trwa budowa dwóch kolejnych odcinków dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej. Aktualnie prowadzone są prace bitumiczne (układanie warstwy wiążącej i ścieralnej) – lokalne zawężenia. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada br.

Od 02.09.2023 r. przebudowywany jest ciąg ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej – informacje o aktualnym stanie zaawansowania prac dostępne w dzienniku budowy.

Pozostałe roboty

Na ul. Bodziszkowej (na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do końca ulicy) Wodociągi Miasta Krakowa realizują przebudowę sieci wodociągowej. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – zamknięcie jezdni. Prace potrwają do 24.11.2023 r.

 

Dzielnica VIII – Dębniki

Prace ZDMK

Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo (od strony Wawelu), dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę.

Od 16.10.2023 r. realizowana jest rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej – szczegóły w komunikacie.

06.11.2023 r. na ul. Barskiej rozpoczęła się inwestycja realizowana w ramach art. 16 udp. Szczegóły w komunikacie.

Od wtorku, 14.11.2023 r. na ul. Kozienickiej, na fragmencie od ul. Podgórki Tynieckie do pętli MPK obowiązuje połówkowe zawężenie ulicy (ruch wahadłowy). Taka organizacja ruchu wprowadzona została ze względu na realizowany tam remont nawierzchni jezdni i potrwa do połowy grudnia br.

Pozostałe roboty

W związku z pracami Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Stępice – od 02.10.2023 r. do 31.01.2024 r. droga pozostanie zamknięta dla ruchu. Dojazd do posesji będzie zapewniony. 

 

Dzielnica X – Swoszowice

Prace ZDMK

Na ul. Zakarczmie (odcinek od ul. Taklińskiego do posesji nr 72) oraz na ul. Osterwy (fragment od ul. Niebieskiej do ul. Żelazowskiego) trwa remont nawierzchni jezdni. Prace wykonywane z utrzymaniem ruchu. Przewidywany termin zakończenia obu zadań to koniec listopada br.

 

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

Prace ZDMK

Od 16.08.2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej, na odcinku długości ok. 135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. Roboty drogowe realizowane są przez dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Do tej pory wykonano już przebudowę sieci podziemnych, zrealizowano prace brukarskie oraz bitumiczne. W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu (wykonanie oznakowania  poziomego  i  pionowego). Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca stycznia 2024 r.

Od 23.10.2023 r. na ul. Wysłouchów (bocznej) realizowany jest remont jezdni i parkingu – w pierwszej kolejności  prace brukarskie (lokalne zawężenia). Zakończenie całego zadania planowane jest na koniec listopada br.

 

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim

Prace ZDMK

Na ul. Imielnej remontowana jest jezdnia – brak przejazdu w ciągu dnia, później ulica udostępniana dla ruchu samochodowego. Zadanie potrwa do przyszłego czwartku, 24 listopada br.

 

Dzielnica XIII – Podgórze

Prace ZDMK

W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. We wtorek, 21.11.2023 r. o godz. 07.00 wprowadzony zostanie kolejny etap prac, w ramach którego zamknięty zostanie pas obsługujący relacje skrętu w prawo i na wprost w ul. Nowohucką. Ruch pieszych na ul. Koszykarskiej będzie się odbywał jednostronnie, zamknięty zostanie chodnik wzdłuż przebudowywanego pasa ruchu. Utrzymane zostanie przejście dla pieszych przy wlocie na ul. Nowohucką. Dodatkowo, w zależności od warunków atmosferycznych, w środę, 22.11.2023 r. rozpoczną się prace bitumicznych na fragmencie od wjazdu prowadzącego do budynku nr 41 do wykonanej już nawierzchni bitumicznej.

Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Do tej pory wykonano już większość prac brukarskich oraz podbudowy. Aktualnie obowiązują zawężenia jezdni na ul. Myśliwskiej. Pod koniec miesiąca zaplanowano roboty bitumiczne, a w raz z nimi ruch wahadłowy. Prace potrwają do końca br.

Do 15.12.2023 r. na ul. Turowicza (wiadukt) budowana będzie palisada oraz chodnik. Na potrzeby tych prac wprowadzone zostały kolejne zmiany w organizacji ruchu – czasowe zajęcie fragmentu jezdni oraz chodnika, poprowadzenie ruchu pieszego specjalnie wydzielonym korytarzem na jezdni (na pasie włączenia), wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/h.

Na ul. Krakusa (od ul. Józefińskiej do ul. Limanowskiego) oraz ul. Strycharskiej (od ul. Sarmackiej do ul. Kuklińskiego) trwa remont nawierzchni jezdni i chodników. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (miejscowe zawężenia jezdni, skierowanie pieszych na drugą stronę ulicy). Podczas prac bitumicznych (frezowanie + układanie nowej nawierzchni asfaltowej) ulice zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego. Na ul. Krakusa prace zakończą się pod koniec listopada (prace bitumiczne w dniach: 23-25.11.2023 r.) natomiast na ul. Strycharskiej w połowie grudnia.

Pozostałe roboty

Na ul. Zamoyskiego (przy budynku nr 10) ustawione zostało rusztowania na potrzeby przeprowadzenia remontu elewacji. W trakcie demontażu rusztowania – 30.11.2023 r. – jezdnia zostanie zwężona, a ruch w razie potrzeby kierowany będzie przez uprawnioną osobę.

 

Dzielnica XIV – Czyżyny

Prace ZDMK

Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – objęte nadzorem archeologa. Do tej pory zrealizowano dojazd do Małopolskiego Centrum Nauki (od ul.Skarżyńskiego do bramy wjazdowej na teren obiektu). Odcinek został zgłoszony do odbioru i jest w trakcie procedury uzyskania zgody na użytkowanie. Aktualnie realizowane jest włączenie układu drogowego do ul. Stella-Sawickiego (zawężenie jezdni do dwóch pasów ruchu).

Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Dotychczas wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci oświetlenia ulicznego. Aktualnie trwa korytowanie oraz stabilizacja podłoża. W najbliższym czasie planowane są prace brukarskie (układanie krawężników, obrzeży, chodnika z kostki brukowej) wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej.

Z kolei na odcinku ul. Nowohuckiej – od al. Pokoju w kierunku wjazdu na teren MPO – realizowany jest remont chodnika. Podczas prac możliwe lokalne zawężenia ulicy, utrudnienia w ruchu pieszych. Zakończenie zadania 15 grudnia br.

Na ul. Galicyjskiej, naprzeciwko budynku nr 1, realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 udp – budowa drogi. Podczas prac możliwe zawężenia jezdni.

Pozostałe prace

W dniach 20.11 – 29.12.2023 r. na ul. Medweckiego, w rejonie ronda Podporucznik Pilot Janiny Lewandowskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. będzie przebudowywać kanał ciepłowniczy. Podczas prac zawężenie jezdni, utrudnienia w ruchu dla rowerzystów.

 

Dzielnica XV – Mistrzejowice

Prace ZDMK

Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic – od soboty, 18 listopada zmiany w organizacji ruchu na ulicach Meissnera i Młyńskiej. Szczegóły w komunikacie.

Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52.

 

Dzielnica XVI – Bieńczyce

Prace ZDMK

Od 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej (bocznej) trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie, zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków (zawężenia jezdni).

Już niebawem na ul. Mikołajczyka oraz Obrońców Krzyża pojawią się wydzielone pasy ruchu dla autobusów na trzech odcinkach:

  • na ul. Obrońców Krzyża (od przejścia dla pieszych w rejonie wylotu ul. Barbary Radziwiłłówny) do przejścia dla pieszych w rejonie Zespołu Szkół Zawodowych HTS),
  • na ul. Mikołajczyka w kierunku ronda Piastowskiego (na odcinku od ronda Hipokratesa do przejścia dla pieszych zlokalizowanego przez wiaduktem nad ul. Okulickiego)
  • na ul. Mikołajczyka w kierunku ronda Hipokratesa (od skrzyżowania z ul. Dunikowskiego do ulicy Złoczowskiej).

Celem wdrożenia buspasów jest poprawa czasu przejazdu autobusów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Planuje się, że nowa organizacja ruchu obowiązywać będzie od 25 listopada br.

 

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Prace ZDMK

Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. Z uwagi na zakończenie prac przy korytowaniu i przygotowaniu konstrukcji pod nawierzchnię asfaltową w ciągu w/w ulicy od środy, 01.11.2023 r. przywrócony jest ruch dwukierunkowy, z zastrzeżeniem chwilowego zawężenia ruchu w związku z dowozem materiałów budowlanych na teren inwestycji. Aktualnie kontynuowane są roboty na pętli autobusowej (betonowanie nawierzchni) oraz prace brukarskie. Rozpoczęcie układania warstw bitumicznych zaplanowano na poniedziałek, 13.11.2023 r. – wprowadzony zostanie ruch wahadłowy (ręczne sterowanie ruchem przez osoby uprawnione). Po każdej roboczodniówce ruch w obu kierunkach całą szerokością ulicy. Etap ten potrwa do piątku, 17.11.2023 r.* Ze względu na zamknięcie pętli Zesławice – wprowadzone również zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego.

*Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, prace w zakresie układania warstw bitumicznych nie zostały zrealizowane. Prace asfaltowe przesunięte zostały na drugą połowę przyszłego tygodnia.

 Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) wraz z Zarządem Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadzą prace związane z przebudową ul. Kocmyrzowskiej – szczegóły dotyczące zakresu realizowanej inwestycji oraz wprowadzanych zmianach w organizacji ruchu dostępne na stronie GDDKiA oraz ZIM.

 

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Prace ZDMK

Na ul. Bardosa, na odcinku od nr 5 do nr 20, realizowana jest inwestycja prowadzona przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zadanie obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku ok. 130 m, po stronie inwestycji kubaturowej (tj. po stronie numerów parzystych) oraz wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej miejscowym poszerzeniem. Planowany termin zakończenia całego zadania to koniec stycznia 2024 r.

Pozostałe roboty

Na ul. Brzeskiej trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Drożyska obowiązuje zawężenie jezdni, ruch kierowany jest przez osobę uprawnioną. Prace potrwają do 24.11.2023 r.

 

DRUKUJ
POBIERZ