Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

O nas

Zdjęcie O nas

Zarząd Dróg Miasta Krakowa to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Działalność ZDMK reguluje uchwała nr CVIII/2809/18.

Zajmuje się bieżącym utrzymaniem istniejących dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych (z uregulowanym stanem prawnym, pozostających we władaniu GMK lub Skarbu Państwa) oraz infrastruktury rowerowej i tramwajowej. Ma pod swoją opieką obiekty inżynierskie, tunele oraz obiekty kubaturowe.

W zakresie zadań znajduje się również ochrona przestrzeni pasa drogowego. Jednostka realizuje w terenie zatwierdzone przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekty organizacji ruchu. Od 2017 roku z powodzeniem realizuje program Nowa Huta dziś! Od 1 stycznia 2020 r. przejęła kwestie związane z prowadzeniem strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (uchwała nr XXIX/749/19).

 

DYREKCJA:

Dyrektor: Marcin Hanczakowski

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji: Magda Rutkowska

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Dróg: Piotr Trzepak

Zastępca Dyrektora ds. Zajęcia Pasa Drogowego: Agnieszka Zadak

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych – Główny Księgowy: Dorota Iwanicka

Zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania Nieruchomościami: Magdalena Nowak-Obrzut

Zastępca Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami: Andrzej Olewicz

Regulamin organizacyjny

Zmiana w regulaminie (02.09.2022)

Zmiana w regulaminie (01.12.2022)

Schemat organizacyjny

Logo ZDMK