Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Struktura ZDMK

  Zdjęcie Struktura ZDMK

  Zarząd Dróg Miasta Krakowa to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Działalność ZDMK reguluje uchwała nr CVIII/2809/18.

  Zajmuje się bieżącym utrzymaniem istniejących dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych (z uregulowanym stanem prawnym, pozostających we władaniu GMK lub Skarbu Państwa) oraz infrastruktury rowerowej i tramwajowej. Ma pod swoją opieką obiekty inżynierskie, tunele oraz obiekty kubaturowe.

  W zakresie zadań znajduje się również ochrona przestrzeni pasa drogowego. Jednostka realizuje w terenie zatwierdzone przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekty organizacji ruchu. Od 1 stycznia 2020 r. przejęła kwestie związane z prowadzeniem strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (uchwała nr XXIX/749/19).

   

  Regulamin Organizacyjny

  Schemat


  Komórki organizacyjne Zarządu Dróg Miasta Krakowa:

  • Pion Dyrektora (DN)

   Pion Dyrektora (DN)
  • Pion Dyrektora ds. Inwestycji (DI)

   Pion Dyrektora ds. Inwestycji (DI)
  • Pion Dyrektora ds. Dróg (DR)

   Pion Dyrektora ds. Dróg (DR)
  • Pion Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami Drogowymi (DG)

   Pion Dyrektora ds. Zarządzania Nieruchomościami Drogowymi (DG)
  • Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych (DF)

   Pion Dyrektora ds. Ekonomicznych (DF)
  • Pion Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami (DD)

   Pion Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami (DD)