Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Struktura ZDMK

Zdjęcie Struktura ZDMK

Zarząd Dróg Miasta Krakowa to samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Kraków powołana do życia uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku. Działalność ZDMK reguluje uchwała nr CVIII/2809/18.

Zajmuje się bieżącym utrzymaniem istniejących dróg publicznych: krajowych (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych), wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz dróg wewnętrznych (z uregulowanym stanem prawnym, pozostających we władaniu GMK lub Skarbu Państwa) oraz infrastruktury rowerowej i tramwajowej. Ma pod swoją opieką obiekty inżynierskie, tunele oraz obiekty kubaturowe.

W zakresie zadań znajduje się również ochrona przestrzeni pasa drogowego. Jednostka realizuje w terenie zatwierdzone przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK projekty organizacji ruchu.

Regulamin Organizacyjny

Schemat


Komórki organizacyjne Zarządu Dróg Miasta Krakowa:

 • Pion Dyrektora (DN)

  Pion Dyrektora (DN)
 • Pion Dyrektora ds. Inwestycji (DI)

  Pion Dyrektora ds. Inwestycji (DI)
 • Pion Dyrektora ds. Utrzymania Dróg (DR)

  Pion Dyrektora ds. Utrzymania Dróg (DR)
 • Pion Dyrektora ds. Zajęcia Pasa Drogowego (DP)

  Pion Dyrektora ds. Zajęcia Pasa Drogowego (DP)
 • Pion Dyrektora ds. Finansowych - Głównego Księgowego (DF)

  Pion Dyrektora ds. Finansowych - Głównego Księgowego (DF)
 • Pion Dyrektora ds. Gospodarowania Nieruchomościami (DG)

  Pion Dyrektora ds. Gospodarowania Nieruchomościami (DG)
 • Pion Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami (DD)

  Pion Dyrektora ds. Współpracy z Dzielnicami (DD)