Dziennik budowy

Trwają prace na ulicach Zwierzynieckiej i Kościuszki. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu. Wyłączony został ruch tramwajowy na odcinku Filharmonia – Salwator.

W ramach inwestycji zaplanowane są następujące prace: wymiana torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksowa modernizacja wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa „Salwator”.

Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej realizowana będzie przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Wodociągi Miasta Krakowa SA oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA. Realizatorem prac jest firma ZUE SA, z którą została podpisana umowa na kwotę 94 mln zł.


Aktualizacja 11.04.2024 r.

Na ul. Zwierzynieckiej wykonawca uporał się już z wszystkimi uzbrojeniami podziemnymi. Nowe torowisko oraz jezdnia (warstwa wiążąca) zostały wybudowane na fragmencie od skrzyżowania z ul. Powiśle w kierunku al. Krasińskiego. Obecnie na odcinku od budynku Filharmonii do ul. Małej wykonywana jest konstrukcja torowiska oraz jego zabudowa z płyt prefabrykowanych.

Na ul. Kościuszki trwa przebudowa uzbrojeń podziemnych na całym odcinku. Sukcesywnie po zakończeniu tego etapu będzie pojawiała się konstrukcja torowiska i układane będą prefabrykowane płyty na kolejnych fragmentach. W rejonie od mostu (ul. Senatorska) do ul. Flisackiej torowisko jest już gotowe.

Zaplecze budowy zostało przeniesione z ul. Kościuszki na ul. Powiśle, w celu uwolnienia frontu robót do przebudowy uzbrojeń i wykonywania konstrukcji torowiska.

W najbliższym czasie zamknięta zostanie ul. Komorowskiego – realizowane będą roboty MPEC. Wkrótce podamy szczegóły.

 

Aktualizacja 18.03.2024 r.

Od 18 marca dopuszczony do ruchu został fragment ul. Zwierzynieckiej – ruch jednokierunkowy jest możliwy od ul. Powiśle w kierunku al. Krasińskiego.

Zmiany w ruchu nastąpiły również w rejonie skrzyżowania ul. Senatorskiej i Kościuszki. 18 marca możliwość zawracania zyskały tu autobusy komunikacji miejskiej – ztp.krakow.pl.

 

Aktualizacja 12.03.2024 r.

Na ul. Zwierzynieckiej przebudowane zostały już wszystkie uzbrojenia podziemne. Na odcinku od budynku filharmonii do ul. Małej trwa budowa kanalizacji opadowej. W przyszłym tygodniu ruszą prace związane z wykonaniem konstrukcji torowiska i jezdni. Z kolei w rejonie ul. Powiśle układane jest torowisko oraz trwa budowa jezdni. W najbliższy czwartek, jak pozwolą warunki pogodowe planowane są tu prace bitumiczne. Jeśli warunki pogodowe nie pokrzyżują planów, od poniedziałku, 18 marca br. dopuszczony do ruchu zostanie fragment ul. Zwierzynieckiej – ruch jednokierunkowy będzie możliwy od ul. Powiśle w kierunku al. Krasińskiego.

Na ul. Kościuszki trwa przebudowa uzbrojeń podziemnych. Na fragmencie od mostu do ul. Flisackiej trwa układanie torowiska oraz budowa konstrukcji jezdni. W poniedziałek, 18 marca br. planowane są zmiany w rejonie skrzyżowania ul. Senatorskiej i Kościuszki. Możliwość manewru zawracania zyskają autobusy komunikacji miejskiej.

 

Aktualizacja 28.02.2024 r.

Ruch dwukierunkowy na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Księcia Józefa został przywrócony ok. godz. 13-tej (mimo gotowości do udostępnienia drogi dla ruchu o godz. 12.00, nie było to możliwe ze względu na zaparkowane pojazdy).

 

 

Aktualizacja 26.02.2024 r.

W środę, 28.02.2024 r. zakończone zostaną prace na tarczy skrzyżowania ulic Kościuszki, Królowej Jadwigi i Księcia Józefa. O godz. 12.00 przywrócona zostanie wcześniejsza organizacja ruchu – ponownie możliwy będzie ruch w obu kierunkach pomiędzy ulicami Królowej Jadwigi i Księcia Józefa (ruch dwukierunkowy na fragmencie ul. Królowej Jadwigi – od ul. Księcia Józefa do ul. Jaxy Gryfity). Dodatkowo ul. Księcia Józefa, od strony mostu Zwierzynieckiego, udostępniona zostanie dla ruchu ogólnego. Wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegółowe informacje w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Prace w tym miejscu realizowane były w ramach przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Aktualizacja 22.02.2024 r.

W środę, 28.02.2024 r. wykonawca przystąpi do prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej na ul. Dojazdowej. Prace rozpoczną się od strony bulwaru Rodła i sukcesywnie zmierzać będą w kierunku ul. Kościuszki. Podczas robót obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, przejezdność w obu kierunkach zostanie utrzymana.

 

Aktualizacja 15.02.2024 r.

Trwają intensywne prace przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i Kościuszki. Ułożono już wszystkie instalacje podziemne, w tym gaz, który wymagał szczególnej uwagi. W tym momencie prowadzone są prace przy podbudowie skrzyżowania, tak żeby można było układać kolejne warstwy asfaltu. Planowany termin ukończenia robót przy tym skrzyżowaniu to 26 lutego. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, to termin ten zostanie zachowany. Po zakończeniu przebudowy tego skrzyżowania zostanie tu przywrócona stara organizacja ruchu.

Na kolejnym skrzyżowaniu, czyli ul. Senatorskiej i Kościuszki, układane jest torowisko po to, żeby była możliwość zawracania dla autobusów komunikacji miejskiej.

Na odcinku ul. Zwierzynieckiej, między skrzyżowaniem z Retoryka i Powiśle oraz al. Trzech Wieszczów trwają końcowe prace przy pasie ruchu od strony Jubilatu. Dzięki temu, niedługo będzie możliwy przejazd z ul. Retoryka i Powiśle do al. Krasińskiego.

Na odcinku ul. Zwierzynieckiej, od Filharmonii do ul. Małej, trwają prace przy nowym torowisku. Drogowcy kończą korytowanie i układają odwodnienie oraz kanalizacji opadową. Równolegle trwa układanie podbudowy pod chodniki na tym odcinku.

Na pozostałych fragmentach przebudowywanej ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki trwają prace przy wymianie sieci podziemnych oraz przyłączy do kamienic.

 

Aktualizacja 30.01.2024 r.

W czwartek, 1 lutego br. wprowadzony zostanie kolejny etap zmian w organizacji ruchu – zamknięty zostanie odcinek ul. Zwierzynieckiej, na fragmencie od ul. Małej do Filharmonii:

 • brak możliwości dojazdu do posesji zlokalizowanych na tym odcinku,
 • dostawy możliwe wyłącznie pieszo, od ul. Małej lub od ul. Straszewskiego,
 • ruch pieszych utrzymany, tak jak do tej pory.

Prosimy o przeparkowanie swoich pojazdów do dnia 31.01.2024 r. poza wskazany obszar.
~ Pojazdy pozostawione na tym odcinku zostaną odholowane ~

W zależności od warunków pogodowych oraz postępu prac przy przebudowie wpustów rynien do kanalizacji, utrzymanie tej
organizacji ruchu planowane jest do końca kwietnia br.

Planowane prace: demontaż szyn oraz płyt torowych, budowa kanalizacji deszczowej, wykonywanie nowej podbudowy oraz
konstrukcji torowiska.

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz braku nieprzewidzianych kolizji z infrastrukturą podziemną, planowane jest udostępnienie ulicy dla ruchu kołowego, sukcesywnie od Filharmonii w stronę ul. Małej.

W następnym etapie, zamknięcie dla ruchu kołowego dotyczyć będzie odcinka ul. Zwierzynieckiej – od ulicy Małej do skrzyżowania ulic Retoryka/Powiśle.

 

 

Aktualizacja 8.01.2024 r.

Wykonawca przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki informuje, że od soboty, 13 stycznia (od godz. 8.00) wprowadzony zostanie kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana polegać będzie na zamknięciu skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i T. Kościuszki.

Zamknięty zostanie całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. T. Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa pozostanie dojazd jedynie dla autobusu dojeżdżającego do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko Klasztoru Sióstr Norbertanek oraz dojazd do samego Klasztoru. Dojazd do ul. Św. Bronisławy będzie zapewniony od strony Księcia Józefa.

Schemat tymczasowej organizacji ruchu.

 

Aktualizacja 15.12.2023 r.

Aktualny stan zaawansowania prac:

1. Odcinek ul. Zwierzyniecka od Filharmonii do al. Krasińskiego:

 • rozbiórka nawierzchni – 80 %
 • rozbiórka torowiska – 160 mb
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 100 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 100 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 21 szt.
 • sieć wodociągowa – 760 mb  (97 %)
 • sieć gazociągowa – 100 %
 • kanalizacja deszczowa – 150 mb
 • teletechnika – 250 mb
 • oświetlenie – 230 mb
 • zieleń przesadzenia / wycinka – 100 %
 • drogi – 100 mb
 • torowisko – 20 mpt

2. Skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej / al. Krasińskiego / ul. T. Kościuszki:

 • rozbiórka nawierzchni – 60%
 • rozbiórka torowiska – 60%
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 95 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 95 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 5 szt.
 • kanalizacja deszczowa – 100 %
 • teletechnika – 20 mb
 • oświetlenie – 50 mb
 • sygnalizacja świetlna – 15 %
 • drogi – 60%
 • torowisko – 60 %

3. Odcinek ul. T. Kościuszki z Pętlą Salwator:

 • rozbiórka nawierzchni – 90 %
 • rozbiórka torowiska – 170 mb
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 90 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 90 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 34 szt.
 • sieć wodociągowa – 250 mb (13%)
 • kanalizacja deszczowa – 500 mb
 • teletechnika – 80 mb
 • sieć CO – 320 mb
 • zieleń przesadzenia / wycinka – 100 %
 • most na rzece Rudawie – 39 %

 

Aktualizacja 30.11.2023 r.

Od dzisiaj kierowcy mogą w pełni korzystać z mostu Dębnickiego, dostępne jest też skrzyżowanie od strony Jubilatu – relacje skrętne nadal pozostają niedostępne. Ponownie uruchomiona została sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych przez most Dębnicki.

 

Aktualizacja 23.11.2023 r.

Aktualny stan zaawansowania prac:

1. Odcinek ul. Zwierzyniecka od Filharmonii do al. Krasińskiego:

 • rozbiórka nawierzchni – 80 %
 • rozbiórka torowiska – 150 mb
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 100 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 95 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 13 szt.
 • sieć wodociągowa – 620 mb
 • sieć gazociągowa – 100 %
 • kanalizacja deszczowa – 140 mb
 • teletechnika – 220 mb
 • oświetlenie 130 mb
 • zieleń przesadzenia / wycinka – 100 %
 • drogi – 30 mb
 • torowisko – 20 mpt

2. Skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej / al. Krasińskiego / ul. T. Kościuszki:

 • rozbiórka nawierzchni – 60 %
 • rozbiórka torowiska – 60 %
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 95 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 90 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 5 szt.
 • kanalizacja deszczowa – 100 %
 • teletechnika – 10 mb
 • oświetlenie – 50 mb
 • sygnalizacja świetlna – 10 %
 • drogi – 60%
 • torowisko – 60 %

3. Odcinek ul. T. Kościuszki z Pętlą Salwator:

 • rozbiórka nawierzchni – 85 %
 • rozbiórka torowiska – 100 mb
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 90 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 90 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 28 szt.
 • sieć wodociągowa – 50 mb
 • kanalizacja deszczowa – 380 mb
 • teletechnika – 70 mb
 • sieć CO – 255 mb
 • zieleń przesadzenia / wycinka – 70 %
 • most na rzece Rudawie – 39 %

 

Aktualizacja 8 listopada 2023 r. 

Aktualny stan zaawansowania prac:

1. Odcinek ul. Zwierzyniecka od Filharmonii do al. Krasińskiego:

 • rozbiórka nawierzchni – 70 %
 • rozbiórka torowiska – 140 mb ok. 30%
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 100 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 90 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 8 szt. ok. 20 %
 • sieć wodociągowa – 420 mb ok. 80 %
 • sieć gazociągowa – 190 mb ok. 95 %
 • kanalizacja deszczowa – 70 mb ok. 10%
 • zieleń przesadzenia / wycinka – 100 %

2. Skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej / al. Krasińskiego / ul. T. Kościuszki:

 • rozbiórka nawierzchni – 60 %
 • rozbiórka torowiska – 60 %
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 90 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 80 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 2 szt. ok 30 %
 • kanalizacja deszczowa – 130 mb ok. 90%
 • drogi – 10%

3. Odcinek ul. T. Kościuszki z Pętlą Salwator:

 • rozbiórka nawierzchni – 60 %
 • rozbiórka torowiska – 100 mb ok. 10 %
 • rozbiórka sieci trakcyjnej – 90 %
 • rozbiórka elementów małej architektury – 90 %
 • budowa fundamentów słupów trakcyjnych – 21 szt. ok. 25 %
 • kanalizacja deszczowa – 230 mb ok. 20 %
 • sieć CO – 170 mb ok. 20%
 • zieleń przesadzenia / wycinka – 70 %
 • most na rzece Rudawie – 39 %

 

Aktualizacja 3 listopada 2023 r. 

Ze względu na powstałą kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, termin przywrócenia przejścia dla pieszych w rejonie mostu Dębnickiego został przesunięty na dzień 10.11.2023 r.

 

Aktualizacja 26 października 2023 r. 

W poniedziałek, 30 października br. o godz. 6:00 wykonawca przystąpi do prac związanych z budową sieci oraz konstrukcji jezdni na przejściu dla pieszych w rejonie mostu Dębnickiego. Ze względów bezpieczeństwa (głębokie wykopy) przejście na drugą stronę ulicy możliwe będzie jedynie przez bulwary wiślane lub przejście podziemne, sygnalizacja świetlna na czas prac zostanie wyłączona. Roboty w tym rejonie potrwają do piątku, 3 listopada br. Prosimy o wyrozumiałość.

 

Aktualizacja 22 września 2023 r. 

Wykonawca przebudowy ul. Zwierzynieckiej i Kościuszki przystąpi do dalszych prac – na kolejnym odcinku ul. Zwierzynieckiej oraz części tarczy skrzyżowania al. Z. Krasińskiego, Zwierzynieckiej i M. Konopnickiej.

Od poniedziałku, 25 września 2023 r. (od wczesnych godzin porannych) obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu:

 • dwukierunkowy ruch pojazdów (po jednym pasie) na moście Dębnickim na jego części od strony Salwatora,
 • zamknięcie wschodniej strony skrzyżowania al. Krasińskiego, Zwierzynieckiej, M. Konopnickiej wraz z odcinkiem ul. Zwierzynieckiej (od al. Z. Krasińskiego do skrzyżowania Powiśle – Retoryka),
 • zachowanie dwukierunkowego przejazdu na linii Powiśle – Retoryka,
 • brak możliwości przejazdu pojazdów o wadze powyżej 7,5 ton od ul. Straszewskiego w kierunku ul. Powiśle – umożliwienie wysadzenia/odebrania pasażerów na istniejącej zatoce parkingowej Kiss & Ride na skrzyżowaniu Zwierzynieckiej i Straszewskiego (z możliwością nawracania),
 • tymczasowy parking dla autokarów turystycznych przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (od strony al. 3 Maja) – planowany od 23 września,
 • parking dla mieszkańców przy ul. Powiśle (naprzeciwko numerów 2 i 4) – dla ok. 50 pojazdów. Możliwość parkowania dla mieszkańców z abonamentami postojowymi z sektorów A2 i A6 – planowany od 23 września.

 

Schemat organizacji ruchu – od 25 września 2023 r.

 

Aktualizacja 11 września 2023 r.

We wtorek, 12 września 2023 r. punkt informacyjny w terenie:
– na ul. Zwierzynieckiej – przy ul. Powiśle, w godz. 10.00-11.30,
– na ul. Kościuszki – w rejonie skweru Lajkonika, w godz. 12.00-13.30.

Zachęcamy, zwłaszcza osoby zainteresowane dojazdem do miejsc postojowych. Na miejscu obecni będą m.in. przedstawiciele wykonawcy robót. Będzie okazja do ustalenia zasad dostępności do przestrzeni objętej pracami.

 

Aktualizacja 5 września 2023 r.

W związku z przebudową ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu, miasto podjęło decyzję o przygotowaniu dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców posiadających abonamenty postojowe dla sektorów A2, A6 oraz C7.

Od dziś, można korzystać z miejsc przygotowanych przy al. marsz. F. Focha (pomiędzy Halą 100-lecia Cracovii a placem zabaw). Parking dla ok. 60 pojazdów jest dostępny dla mieszkańców z abonamentami z sektorów A6 i C7.

Parking, w drugiej lokalizacji przy ul. Powiśle (naprzeciwko numerów 2 i 4) – dla ok. 50 pojazdów będzie dostępny od soboty, 23 września. Umożliwi parkowanie mieszkańcom z abonamentami z sektorów A2 i A6.

 

Projekt pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 

DRUKUJ
POBIERZ