Rusza rozbudowa Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej

W czerwcu br. podpisana została umowa z  firmą AG System sp. z o.o. na rozbudowę ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej (Dzielnica IV – Prądnik Biały). Roboty w terenie rozpoczną się w poniedziałek, 11 września, wcześniej 9 września zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

W ramach inwestycji zaplanowano m.in.: przebudowę jezdni, budowę: chodników, zjazdów, miejsc postojowych, placów do zawracania, zatok autobusowych, przystanków autobusowych i wiat przystankowych oraz budowę dwóch skrzyżowań (typu rondo) ulic: Jordanowska – Stelmachów oraz Chełmońskiego – Piaskowa. Zadanie obejmuje również budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej oraz niezbędną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, energetycznej, oświetlenia ulicznego, gazowej, teletechnicznej i kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 


Aktualizacja 4 kwietnia 2024 r.

Zaawansowanie prac na dzień 4 kwietnia 2024 r.:

Wykonano:

– wykonano odcinek kanalizacji deszczowej D.1.9 – D1.10 DNS00 długości około 30 mb wraz z przyłączami i wpustami deszczowymi,
– kontynuowano prace na sieci gazowej w rejonie ul. Stelmachów 50, dn225,
– prowadzono prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku S19-S20,
– kontynuowano prace w zakresie budowy kanałów technologicznych w ul. Piaskowej,
– kontynuowano prace w zakresie sieci oświetlenia ulicznego,
– kontynuowano prace w zakresie budowy kanalizacji tłocznej PP160 w kierunku przepompowni,
– prowadzono prace w zakresie sieci tt w ul. Piaskowej, przewieszenia kabli na nowe słupy celem uwolnienia frontu robót dla budowy kanalizacji deszczowej,
– kontynuowano przepięcia na sieci wodociągowej DnlO0 i Dn150 w ul. Stelmachów,
– trwały prace rozbiórkowe i utrzymaniowe.
 
Prace planowane do wykonania:
 
– kontynuacja prac na sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
– kontynuacja prac na sieci gazu w ul. Stelmachów,
– kontynuacja prac na sieci oświetlenia terenu,
– kontynuacja prac związanych z wykonaniem kanału technologicznego,
– kontynuacja prac na przyłączach sieci wodociągowych,
– przepięcia na sieci wodociągowej – wg harmonogramu uzgodnionego z WMK,
– kontynuacja prac rozbiórkowych elementów kolidujących.

 

Aktualizacja 25 stycznia 2024 r.

Zaawansowanie prac na dzień 25 stycznia 2024 r.:

Wykonano:

– wykonano przepięcie sieci wodociągowej Dn200,
– rozpoczęto budowę przyłączy sieci wodociągowej na przepiętym odcinku,
– wykonano odcinek sieci wodociągowej A1-A2 dł. ok. 100 mb,
– kontynuowano budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej – 6 przyłączy do granicy pasa drogowego,
– kontynuowano prace na sieci eN,
– rozpoczęto roboty w zakresie przewiertu S12-S13 – otwór pilotowy,
– rozpoczęto prace ziemne w zakresie przyłącza MPEC do szkoły,
– wykonano prace w zakresie wjazdu na posesję ul. Piaskowa 4,
– kontynuowano prace utrzymaniowe tymczasowych nawierzchni.

Prace planowane do wykonania:
– kontynuacja prac na przyłączach wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
– kontynuacja prac na sieci eN,
– kontynuacja prac na sieci sanitarnej – zabudowa studni S15 i S14,
– kontynuacja budowy sieci gazowej w ul. Piaskowej i ul. Chełmońskiego,
– kontynuacja prac rozbiórkowych elementów kolidujących, ogrodzeń itp.

 

Aktualizacja 18 stycznia 2024 r.

Zaawansowanie prac na dzień 18 stycznia 2024 r.:

Wykonano:
– zakończono prace na by-pass na studni S15,
– rozpoczęto prace dotyczące zapuszczania studni S15,
– prowadzone prace na sieci eN od posesji ul. Stelmachów 70 ul. Stelmachów 40,
– prowadzono prace na przyłączach sieci sanitarnych,
– prace rozbiórkowe kolidujących elementów infrastruktury na terenie wspólnoty NCC Nieruchomości,
– kontynuowano prace utrzymaniowe tymczasowych nawierzchni.

Prace planowane do wykonania:
– kontynuacja prac na przyłączach kanalizacji sanitarnej,
– kontynuacja prac na sieci eN,
– kontynuacja prac na sieci sanitarnej – zabudowa studni S15,
– wykonanie przepięcia sieci wodociągowej DN200,
– rozpoczęcie prac dotyczących wykonania przyłączy sieci wodociągowej,
– wznowienie prac na przewiertach kanalizacji sanitarnej,
– kontynuacja budowy sieci gazowej w ul. Piaskowej i ul. Chełmońskiego,
– kontynuacja prac rozbiórkowych elementów kolidujących, ogrodzeń itp.

 

Aktualizacja 11 stycznia 2024 r.

Zaawansowanie prac – między 4 a 11 stycznia 2024 r. wykonano:
– prace wykończeniowe w studniach kanalizacyjnych,
– prace przygotowawcze dla kolejnych odcinków przewiertowych,
– dalsze 110mb sieci wodociągowej DN250 – narastająco wykonano 530mb,
– próbę ciśnienia sieci wodociągowej DN200 dł. ok. 500 mb wraz z badaniem jakości wody – uzyskano wyniki pozytywne,
– przepięcie sieci wodociągowej umożliwiające zapuszczenie studni S15,
– budowę kanału technologicznego – kontynuacja,
– prace rozbiórkowe kolidujących elementów infrastruktury, ogrodzeń itp. – kontynuacja,
– prace utrzymaniowe tymczasowych nawierzchni – kontynuacja.

Prace planowane do wykonania w kolejnym tygodniu:
– kontynuacja budowy sieci wodociągowej – przyłącza wodociągowe do sieci DN 200 oraz realizacja sieci DN150,
– kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej – przyłącza sanitarne,
– kontynuacja budowy sieci kanalizacji deszczowej,
– kontynuacja prac związanych z przebudową sieci En i kanałem technologicznym,
– kontynuacja budowy sieci gazowej w ul. Piaskowej i ul. Chełmońskiego,
– kontynuacja prac rozbiórkowych elementów kolidujących, ogrodzeń itp.

 


W pierwszym etapie pracami objęta zostanie ul. Stelmachów – na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej. W sobotę, 9 września (od ok. godz. 06.00) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Ulice: Jordanowska (od ul. Łokietka do ul. Stelmachów), Stelmachów (od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej) oraz Piaskowa (od ul. Stelmachów do ul. Chełmońskiego) zostaną zamknięte dla ruchu ogólnego. Dla mieszkańców utrzymany zostanie jeden kierunek ruchu (w stronę ul. Chełmońskiego). Wyznaczone zostaną objazdy ul.: J. Chełmońskiego, J. Conrada, W. Łokietka.

Roboty rozpoczną się w poniedziałek, 11 września. W pierwszej kolejności drogowcy przystąpią do prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz usunięciem kolizji infrastruktury podziemnej na odcinku od ul. Jordanowskiej do ul. Piaskowej.

Zadanie realizujemy wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa S.A. Koszt inwestycji to ok. 36,2 mln zł (w tym: Zarząd Dróg Miasta Krakowa ok. 30,8 mln zł, Wodociągi Miasta Krakowa ok. 5,4 mln zł). Umowny termin zakończenia prac to czerwiec 2025 r. 

 

 

 

Prace dofinansowane są z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach projektu: “Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego w Krakowie”.

 

DRUKUJ
POBIERZ