Rusza rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej

W poniedziałek, 16 października br. rozpocznie się rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej oraz jej skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Zadanie zrealizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

Dzielnica VIII – Dębniki

W ramach zadania ul. Pychowicka zostanie rozbudowana na ok. 400-metrowym odcinku. Docelowo uzyska klasę L drogi gminnej. Rozbudowane będzie też skrzyżowanie z ulicami Norymberską i Wyłom. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji opadowej i ogólnospławnej, budowę zbiornika retencyjnego, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przebudowane zostaną sieci energetyczna niskiego napięcia oraz sieć teletechniczna napowietrzna i ziemna.

16 października ul. Pychowicka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego na ok. 400-metrowym odcinku – od skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Dojazd do posesji w miarę możliwości będzie zachowany, podobnie ciągi piesze i rowerowe (ich lokalizacja będzie się zmieniać wraz z postępem robót). Objazd do ul. Pychowickiej – od strony skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Z kolei dojazd do ul. Norymberskiej – wyłącznie przez skrzyżowanie Grota-Roweckiego/Łagiewnicka/Norymberska. Prace rozpoczną się od ronda na skrzyżowaniu Norymberskiej, Pychowickiej i Wyłom. Przejezdność w ciągu ul. Norymberskiej w obie strony będzie zachowana.

Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana przez cały okres prac, które potrwają do połowy sierpnia 2024 r.

DRUKUJ
POBIERZ