Przebudowa fragmentu ul. Barskiej

Od poniedziałku, 6 listopada 2023 r. realizowana jest inwestycja deweloperska, w ramach której powstanie hotel z mieszkaniami oraz garażem podziemnym przy ul. Konopnickiej (wjazd od strony ul. Barskiej). Obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

Aktualizacja 15.03.2024 r.

Wykonawca prowadzi prace związane ze stabilizacją podłoża po stronie planowanej inwestycji kubaturowej. Roboty w całości realizowane są poza pasem drogowym ul. Barskiej – brak zmian w organizacji ruchu.

 

Aktualizacja 27.02.2024 r.

W poniedziałek, 4 marca br. o godz. 7.00 wykonawca przystąpi do wymiany nawierzchni na fragmencie ul. Barskiej od ul. Komandosów do wyjazdu z tunelu pod ul. M. Konopnickiej. Ulica na odcinku objętym pracami będzie zamknięta dla ruchu samochodowego. Ruch pieszy i rowerowy odbywać się będzie po istniejącym chodniku. Objazd do ul. Ludwinowskiej przez rondo Matecznego oraz do ul. Barskiej przez rondo Grunwaldzkie. Taka organizacja ruchu potrwa do piątku, 15 marca br.

 

Aktualizacja 13.12.2023 r.

W poniedziałek, 18 grudnia br. deweloper przystąpi do kolejnego etapu prac, polegającego na przebudowie sieci wodnej oraz budowie kanalizacji teletechnicznej i elementów liniowych (krawężniki drogowe). Wygrodzeniu robót będzie podlegać większy zakres, tj. połowa jezdni na odcinku od ul. Komandosów do wyjazdu z tunelu pod ul. M. Konopnickiej – w pierwszej kolejności jezdnia południowa. W związku z powyższym zaplanowano wprowadzenie ruchu wahadłowego, kierowanego poprzez sygnalizację świetlną. W razie konieczności wdrożone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Dotychczasowe przejścia dla pieszych na ul. Barskiej i Komandosów zostaną zlikwidowane i zastąpione przejściami tymczasowymi, zlokalizowanymi nieco dalej, poza zakresem prac.

 


W związku z tym zadaniem przebudowana/wybudowana będzie sieć energetyczna, teletechniczna, oświetleniowa, kanalizacja deszczowa i ogólnospławna, wodociąg. Wybudowane zostaną chodniki, ułożona nowa nawierzchnia jezdni. Prace będą dotyczyć odcinka ul. Barskiej od os. Podwawelskiego na wysokości budynku przy ul. Konopnickiej 33 (od miejsca zjazdu na parking podziemny budynku) do tunelu w ciągu ulicy Barskiej pod ul. M. Konopnickiej.

W związku z robotami wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Od 6 listopada br. jezdnia ul. Barskiej zostanie zwężona. Przejezdność będzie zachowana. W późniejszym etapie – po zakończeniu remontu mostu Dębnickiego – ul. Barska zostanie zamknięta na fragmencie w rejonie tunelu (na ok. miesiąc), planowane jest też wprowadzenie ruchu wahadłowego. O wszystkich zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco.

Planowany termin zakończenia inwestycji to początek września 2024 r.

DRUKUJ
POBIERZ