Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada

Trwa budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada (dzielnica III – Prądnik Czerwony). Celem inwestycji jest zwiększenie płynności ruchu na skrzyżowaniu.

Aktualizacja 26 lutego 2024 r.

W piątek, 01.03.2024 r. wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu. Od godz. 22.00 kierowcy będą mogli korzystać z przebudowanego fragment tej ulicy.

 

Aktualizacja 23 stycznia 2024 r.

Wykonawca przebudowy ul. Żmujdzkiej złożył wniosek o przedłużenie terminu prac. Przyjęliśmy jego wyjaśnienia i przychyliliśmy się do przesunięcia terminu zakończenia – prace potrwają do końca lutego br.

Z uwagi na zwiększenie zakresu robót (wydłużenie przebudowy sieci wodociągowej, przebudowa kabla wysokiego napięcia oraz odcinka sieci gazowej), prace drogowe mogły się rozpocząć dopiero w połowie grudnia, co niestety zbiegło się z okresem załamania pogodowego. Zbyt niskie temperatury oraz opady atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie prawidłowej stabilizacji trudnego podłoża gruntowego.
Takie warunki pogodowe powodują zbyt wolne i nieprawidłowe wiązanie warstwy konstrukcyjnej, która nie uzyskuje odpowiedniej wytrzymałości i nośności. W wyniku tego nie można dokonać odbiorów technicznych drogi oraz dopuścić jej do ruchu. Tym samym prace potrwają do końca lutego br.

 

Aktualizacja 14 grudnia 2023 r.

Do tej pory zakończono przebudowę sieci wodociągowej oraz teletechnicznej. Kontynuowane są natomiast prace związane z przebudową sieci opadowej (90%), elektrycznej i gazowej ( 50%).

W trakcie prowadzenia prac ziemnych (pod mur oporowy) wystąpiła kolizja z siecią gazową. Wykonanie dodatkowych robót na sieci gazowej, pierwotnie nie objętych dokumentacja projektową, było niezbędne aby kontynuować dalsze prace. Na zaplanowany harmonogram wpłynęły również warunki pogodowe. Te czynniki sprawiły, że pierwotny termin zakończenia robót zostanie wydłużony z połowy grudnia br. na koniec stycznia przyszłego roku.

 

Aktualizacja 22 listopada 2023 r.

Aktualny stan zaawansowania prac:

  • przebudowa sieci teletechnicznej – 100%
  • budowa sieci wodociągowej – 90%
  • budowa kanalizacji deszczowej – 70%.

Dodatkowo rozpoczęto przebudowę sieci: elektrycznej, oświetleniowej oraz gazowej. Zakończenie robot instalacyjnych planowane jest na początku grudnia br.

 

Aktualizacja 8 listopada 2023 r.

Do tej pory wykonawca zrealizował już roboty rozbiórkowe w zakresie jezdni oraz chodnika (po stronie lewej). Aktualnie trwają prace związane z budową sieci podziemnych (wodociągowej, kanalizacji deszczowej) oraz przebudową sieci teletechnicznej. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie przebudowy sieci gazowej.

 

Aktualizacja 23 października 2023 r.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zapadła decyzja o przesunięciu terminu rozpoczęcia robót na ul. Żmujdzkiej tak, aby nie powodować dodatkowych niedogodności dla kierowców poruszających się w tej części miasta oraz móc wprowadzić ewentualne korekty. Nowy termin startu prac to najbliższy czwartek, 26 października (od godz. 5.00).

 

18 października 2023 r.

We wtorek, 24 października br. wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Jezdnia ul. Żmujdzkiej na odcinku od budynku nr 3 do 13 zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego, z możliwością dojazdu do posesji. Objazdy ulicami: Zdrową, Prądnicką i Opolską. W związku z zamknięciem ul. Żmujdzkiej wyłączony z ruchu zostanie również pas do lewoskrętu z al. 29 Listopada. W czasie prowadzenia robót zlikwidowane zostanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów na wlocie ul. Żmujdzkiej. Ruch pieszych i rowerzystów wzdłuż al. 29 Listopada oraz ul. Żmujdzkiej skierowany zostanie na tymczasowe korytarze poprowadzone przez teren robót.

W ramach zadania poszerzona zostanie jezdnia ul. Żmujdzkiej, wykonany zostanie pas do skrętu w lewo w al. 29 Listopada. Powstaną też chodniki, przebudowane zostanie oświetlenie oraz kolidująca infrastruktura podziemna.

Planowany termin zakończenia zadania to połowa grudnia 2023 r. Wykonawcą zadania jest firma AG System. Koszt prac to ok. 3,6 mln zł. Inwestycję realizujemy wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa.

DRUKUJ
POBIERZ