Przebudowa fragmentu ul. Kazimierza Wierzyńskiego

Fragment ul. Kazimierza Wierzyńskiego zostanie przebudowany, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego (Dzielnica VI – Bronowice). Od piątku, 15 września 2023 r. obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

 

Aktualizacja 20.03.2024 r.

Wykonawca zakończył roboty ziemne i wykonanie podbudowy jezdni na całym zakresie prac. Trwają roboty brukarskie – droga jest przejezdna dla mieszkańców i służb ratunkowych, wjazd od strony ul. Balickiej odbywa się w dwóch kierunkach.

Dobra wiadomość dla mieszkańców – planowany początkowo termin zakończenia inwestycji na sierpień 2025 r. został skrócony. Intensywny postęp prac pozwoli na finalizację zadania jeszcze w tym roku, do końca sierpnia 2024 r.

 

Aktualizacja 05.03.2024 r.

Trwają roboty drogowe: wykonanie podbudowy jezdni, roboty brukarskie.

 

Aktualizacja 02.01.2024 r.

W ramach prac instalacyjnych zakończono wykonanie kolektora deszczowego oraz wodociągowego. Aktualnie trwa budowa przyłączy wodociągowych, sieci oświetleniowej oraz sieci gazowej.

W zakresie robót drogowych wykonano konstrukcje jezdni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie do ul. Wapiennik oraz rozpoczęto budowę chodnika w rejonie szkoły z kostki betonowej.

Ponadto zakończono wycinkę kolidującej zieleni oraz wykonano nasadzenia zastępcze w tym zakresie.

 

Aktualizacja 23.11.2023 r.

Do tej pory wykonano główny ciąg kanalizacyjny. Obecnie realizowane są próby szczelności instalacji wodociągowej. Po uzyskaniu wyników pozytywnych, wykonawca przystąpi do budowy przyłączy wodociągowych do budynków.

 


Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie jednokierunkowego odcinka ul. K. Wierzyńskiego – od ul. prof. S. Myczkowskiego do ul. Wapiennik, przebudowę dwukierunkowego odcinka ul. K. Wierzyńskiego – od ul. Balickiej do ul. Wapiennik, budowę skrzyżowania równorzędnego z wyniesioną tarczą, przebudowę chodników, oświetlenia, budowę poboczy, przebudowę istniejących dojść oraz zjazdów do posesji. W ramach inwestycji wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz przebudowana sieć wodociągowa.

W najbliższy piątek, 15 września o godz. 07.00 wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu – połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców objazdy ul.: Balicką, Majora Łupaszki.

Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w sierpniu 2025 r.

 

DRUKUJ
POBIERZ