Prace na fragmencie ul. Nowohuckiej

Od 4 sierpnia 2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej (Dzielnica XIV – Czyżyny). Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

Aktualizacja 27.02.2024 r.

Roboty na głównym ciągu ul. Nowohuckiej zostały zakończone. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu planowane jest na poniedziałek, 11 marca br.

 

Aktualizacja 29.01.2024 r.

W związku z planowaną realizacją dolnych warstw konstrukcji jezdni ul. Nowohuckiej, planowane jest wprowadzenie kolejnych etapów czasowej organizacji ruchu.

  • W czwartek, 1 lutego br. zawężona zostanie jezdnia ul. Nowohuckiej (w kierunku ul. Stella – Sawickiego) do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 70 m przed rondem 308 Dywizjonu. Ruch będzie realizowany prawym (wschodnim) pasem jezdni.
  • Następnie, w kolejnym etapie, wykonawca przeniesie prace na wschodnią część ul. Nowohuckiej. W tym czasie obowiązywać będzie jednostronne zawężenie jezdni po stronie prawej na odcinku ok. 140 m od ronda. Wówczas kierowcy będą mogli dodatkowo korzystać z nowo wybudowanego pasa ruchu (po stronie lewej).
  • W ostatnim etapie wyłączony z ruchu zostanie prawy pas ul. Nowohuckiej, na fragmencie od przystanku autobusowego do wjazdu na teren inwestycji.

W zależności od warunków pogodowych – każdy z etapów potrwa kilka dni. Podczas robót obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h, na odcinku od skrzyżowania z ul. Centralną do ronda. Dla pieszych zmiany organizacji ruchu będą utrzymane, tak jak do tej pory tj. zamknięty będzie chodnik po stronie wschodniej ul. Nowohuckiej (za przystankiem M1 Nowohucka), piesi kierowani będą na drugą stronę ulicy.

Po wykonaniu dolnych warstw konstrukcji jezdni położona zostanie warstwa górna (ścieralna) z zastosowaniem analogicznej organizacji ruchu, z zachowaniem 1-2 dniowych interwałów.

 

Aktualizacja 30.11.2023 r.

Aktualnie trwają prace instalacyjne (przebudowa oświetlenia ulicznego z przewiertami pod jezdnią ul. Nowohuckiej, budowa wpustów kanalizacji deszczowej) oraz prace brukarskie. Po zakończeniu przebudowy i zabezpieczania infrastruktury technicznej, zostanie dokończone korytowanie i konstrukcja poszerzenia ulicy po stronie stacji paliw Orlen. Kolejny etap inwestycji to część prac instalacyjnych na pasie dzielącym oraz korytowanie i konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni od strony M1. Ze względu na określony w projekcie rodzaj nawierzchni bitumicznej (nieprzewidziany do stosowania przy obecnych temperaturach) prace nawierzchniowe zaplanowano na przyszły rok.

 


Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Nowohuckiej wraz z przebudową południowego wlotu skrzyżowania ul. Nowohuckiej i al. Pokoju, budowę zjazdu, budowę pasa włączenia i wyłączenia, przebudowę infrastruktury technicznej (sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej) oraz remont istniejącego zjazdu.

Inwestycję rozpoczną prace instalacyjne, polegające na wykonaniu przewiertów sterowanych pod nowy układ kanalizacji deszczowej. Pojawią się pierwsze zmiany w organizacji ruchu, od piątku, 4 sierpnia: zamknięcie chodnika po stronie wschodniej ul. Nowohuckiej (za przystankiem M1 Nowohucka) wraz ze skierowaniem pieszych na drugą stronę ulicy.

O dalszych zmianach w organizacji ruchu informować będziemy na bieżąco.

Przewidywany termin zakończenia prac – maj 2024 r.

DRUKUJ
POBIERZ