Powstaje ścieżka rowerowa na fragmencie al. 29 Listopada

Od 6 listopada 2023 r. trwają roboty związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada, od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia (Dzielnica I – Stare Miasto/Dzielnica III – Prądnik Czerwony). Wraz z pracami obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

Aktualizacja 01.03.2024 r.

W poniedziałek, 4 marca br. o godz. 9.00 wykonawca przystąpi do prac na fragmencie od ul. Sadowej do ul. Lublańskiej. Podczas tego etapu zamknięty zostanie wlot ul. Sadowej (objazd ul. Wileńską). Dodatkowo wyłączony z ruchu zostanie pas służący do jazdy na wprost z ul. Lublańskiej w ul. Opolską. Pas środkowy służący dotychczas do skrętu w lewo w al. 29 Listopada, wykorzystany zostanie również do jazdy na wprost. Dla pieszych wygrodzony zostanie korytarz umożliwiający bezpieczne przejście przez teren budowy, zalecany objazd dla rowerzystów zachodnią stroną al. 29 Listopada.

 

Aktualizacja 15.02.2024 r.

Od poniedziałku, 19 lutego 2024 r. wykonawca zadania planuje rozpoczęcie robót na kolejnym odcinku tego zadania (w rejonie ul. Jana Woronicza). Dla pieszych i rowerzystów wyznaczony zostanie specjalny korytarz, umożliwiający przejście/przejazd przez teren robót. Przystanek autobusowy przeniesiony zostanie w tymczasową lokalizację.
 
 

Aktualizacja 06.02.2024 r.

We wtorek, 6 lutego 2024 r. wykonawca zadania wprowadzi kolejny etap robót, które będą koncentrować się w rejonie ul. Wileńskiej. Zamknięty będzie chodnik. W rejonie cmentarza przywrócony został ruch pieszych. Prace realizowane są w koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa.

 

Aktualizacja 04.01.2024 r.

W czwartek, 11 stycznia br. od godziny 9.00 wykonawca przystąpi do realizacji prac na odcinku między nieruchomościami nr 39E – 57. Podczas tego etapu obowiązywać będą następujące zmiany organizacji ruchu: zawężenie jezdni (buspasa) do 3m, zamknięcie wlotu ul. Zaułek Wileński (objazd ul. Wileńską), zakaz ruchu rowerów w obrębie robót (ruch rowerowy skierowany na drugą stronę ulicy). Ruch pieszych będzie utrzymany – na odcinku prowadzonych prac wytyczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych.

 


W pierwszym etapie prac, od 6 listopada br. od godz. 8:00 – zajęty zostanie chodnik na odcinku od przystanku autobusowego Cmentarz Rakowicki Zachód 03 do skrzyżowania z ul. Prandoty (obie strony skrzyżowania) oraz na wysokości budynku nr 39A.  Piesi wraz z rowerzystami skierowani zostaną na drugą stronę ulicy. W rejonie prowadzonych prac, dla pieszych wyznaczone zostaną specjalne korytarze umożliwiające przejście przez teren prac (w rejonie stacji paliw) oraz dojście do przejścia przez al. 29 Listopada oraz ul. Prandoty.

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jego wykonawcą jest firma Sarivo Infrastruktura Sp. z o.o. Koszt prac to ok. 7,3 mln zł.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku (2022 r.) na al. 29 Listopada wybudowaliśmy ścieżkę rowerową po zachodniej stronie tej ulicy (od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej).

 

DRUKUJ
POBIERZ