Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 4/V/2021

Dotyczy:

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego i ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnieniem, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

DRUKUJ
POBIERZ