Bieżące roboty drogowe w dzielnicach (15.09.2023 r.)

Przedstawiamy cotygodniowe zestawienie prac w mieście – tabela.

Dzielnica I – Stare Miasto

Prace ZDMK

Na ul. Jagiellońskiej – na odcinku od Szewskiej do Szczepańskiej, trwają prace obejmujące wymianę nawierzchni chodników i jezdni (wraz z przebudową infrastruktury podziemnej: wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej). Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września br.

Pozostałe roboty

Na ul. Siemiradzkiego, w dniach 04-22.09.2023 r. wykonywana jest pionowa izolacja fundamentów budynku nr 31. Na czas prac ulica została zawężona ze względu na przygotowanie dla pieszych korytarza na jezdni.

W dniach 19-20.09.2023 r. na ul. św. Jana, w rejonie budynku nr 16, realizowana będzie dostawa i rozładunek materiałów budowlanych. Na czas czynności za- i wyładowczych jezdnia zostanie połówkowo zawężona, w razie potrzeby ruch kierowany będzie przez osoby uprawnione.

W poniedziałek, 18.09.2023 r. na ul. św. Marka, na odcinku od ul. Szpitalnej do budynku nr 37, rozpoczną się prace związane z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego. Na potrzeby prac jezdnia zostanie połówkowo zawężona. Zakończenie prac 29.09.2023 r.

 

Dzielnica II – Grzegórzki

Pozostałe roboty

Na ul. Sądowej, na odcinku od ul. Kordylewskiego do ul. Szafera, Polska Spółka Gazownictwa prowadzi prace związane z budową sieci gazowej wraz z przyłączami. W dniach 2-6.10.2023 r. ulica zostanie zamknięta. W pozostałym okresie prac obowiązuje połówkowe zawężenie jezdni, z utrzymanym ruchem dwukierunkowym.

W dniach 18-22.09.2023 r. na ul. Rakowickiej, w rejonie budynku nr 28 prowadzone będą prace rozbiórkowe. W związku z pracami w dniach 19-20.09.2023 r. możliwe chwilowe przerwy w ruchu.

 

Dzielnica III – Prądnik Czerwony

Prace ZDMK

W rejonie przystanku tramwajowego “Marchołta” (po zachodniej stronie ul. Bohomolca) trwa inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych) polegająca na budowie drogi wewnętrznej o długości ok. 110 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) istniejącej wyspy separującej. Wjazd na teren inwestycji przez ul. Krzesławicką. W związku z robotami zmiany dla pieszych (zawężenie chodnika) oraz możliwe lokalne zmiany dla kierowców spowodowane wjazdem/wyjazdem z budowy.

Trwa budowa linii tramwajowej do MistrzejowicReportaż z placu budowy: lipiec/sierpień 2023.

W poniedziałek, 18.09.2023 r. rozpocznie się remont nawierzchni ul. Pięknej. Na czas prac ulica zostanie całkowicie zamknięta. Roboty potrwają do 06.10.2023 r.

Pozostałe roboty

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) prowadzi prace związane z rozbudową al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonej inwestycji i związanych z nią zmian w organizacji ruchu dostępne na stronie – zim.krakow.pl.

 

Dzielnica IV – Prądnik Biały

Prace ZDMK

Od 19.06.2023 r. na ul. Bratysławskiej, w rejonie budynku nr 4 (KAUFLAND) trwa budowa przejścia i przejazdu dla rowerzystów. Ruch pieszych skierowany został na wyznaczone ciągi. Prace realizowane są poza jezdnią, niemniej jednak mogą wystąpić lokalne zawężenia ze względu na przejazd pojazdów budowy. Roboty realizowane będą do końca br.

Na ul. Opolskiej trwa remont zatoki przystankowej – Pleszowska 01. W związku z pracami zmianie uległa lokalizacja przystanku. Dodatkowo kierowcy spodziewać się mogą lokalnych zawężeń. Roboty przy zatoce potrwają ok. 3 tygodnie. Następnie ekipy przystąpią do wymiany nawierzchni. Planowane zakończenie remontu tego odcinka w grudniu br.

Trwa rozbudowa ul. Stelmachów, Paskowej i Jordanowskiej – szczegóły w komunikacie.

Pozostałe roboty

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) realizuje prace związane z budową Trasy Wolbromskiej oraz rozbudowuje al. 29 Listopada. Informacje na temat prowadzonych inwestycji dostępne na zim.krakow.pl.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52.

Na ul. Skotnica, Wodociągi Miasta Krakowa wykonują sieć kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje odcinek od nr 14 do końca ulicy. Na czas robót ulica została całkowicie zamknięta (awaryjny dojazd do posesji zachowany).

 

Dzielnica V – Krowodrza

Prace ZDMK

Od 02.08.2023 r. na ul. Gramatyka, na odcinku od ul. Lea do końca ulicy, trwa remont jezdni, chodnika oraz zatoki parkingowej po stronie numerów parzystych. Aktualnie realizowane są prace na chodniku i zatoce parkingowej. W związku z tym wprowadzony został zakaz zatrzymywania się, możliwe również lokalne zawężenia ulicy. Na czas prac brukarskich piesi skierowani zostali na chodnik po drugiej stronie ulicy.

16.08.2023 r. ruszył remont ul. Kujawskiej, na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do al. Grottgera. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie. Na czas robót piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy. Dodatkowo możliwe lokalne zawężenia jezdni.

Od 16.08.2023 r. na ul. Zbrojów trwa remont jezdni i chodnika na końcowym jej odcinku. W pierwszej kolejności prace brukarskie, a wraz z nimi miejscowe zawężenia ulicy.

 

Dzielnica VI – Bronowice

W piątek, 15.09.2023 r. ruszyła przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego. Podczas pierwszego etapu prac obowiązuje połówkowe zamknięcie południowej strony ul. K. Wierzyńskiego, na odcinku od ul. Wapiennik do wjazdu do szkoły podstawowej, przy utrzymaniu ruchu jednokierunkowego (w kierunku ul. Balickiej). Dla kierowców przygotowano objazdy ul.: Balicką, Majora Łupaszki. Szczegóły w komunikacie.

W poniedziałek, 18.09.2023 r. na ul. Zakliki z Mydlnik, w rejonie posesji nr 10-14, rozpocznie się budowa obustronnego chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Podczas prac zawężenie jezdni. W razie potrzeby ruch kierowany będzie przez osobę uprawnioną.

 

Dzielnica VII – Zwierzyniec

Prace ZDMK

Trwa remont mostu Dębnickiego. Prace prowadzone są połówkowo, dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. W pierwszej kolejności remontowana jest część mostu – od strony Salwatora – orientacyjny harmonogram prac.

Na ul. Księcia Józefa trwa budowa dwóch kolejnych odcinków dróg dla rowerów: od klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim (zajęcie buspasa, skierowanie pieszych na chodnik po drugiej stronie ulicy) oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej (brak zmian). Planowany termin zakończenia obu robót to koniec października br.

Od 28.08.2023 r. na ul. Kasztanowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Junacką w kierunku wschodnim, trwają prace polegające na remoncie chodnika. Podczas robót lokalne zawężenia ulicy. Planowany termin zakończenia prac to 06.10.2023 r.  

 

Dzielnica VIII – Dębniki

Prace ZDMK

Od 29.05.2023 r. w rejonie budynku nr 33 przy ul. Czerwone Maki (centrum handlowe ATUT) inwestor prywatny prowadzi inwestycję w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje m.in. budowę oraz przebudowę chodnika, budowę drogi, budowę kanału technologicznego. W związku z robotami zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego oraz zawężenie chodnika. Prace realizowane będą do końca listopada br.

Od 05.06.2023 r. do 30.09.2023 r.  na ul. Praskiej (bocznej), na odcinku między budynkami nr 51-67 (w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj) trwa remont jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. W związku z robotami – zwężenia jezdni, zakaz parkowania.

Na ul. Bunscha, na odcinku między budynkami 14-22, trwają prace polegające na budowie odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). W związku z robotami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu – zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20 oraz czasowe zajęcie jezdni na drodze dojazdowej do osiedla. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa grudnia br.

Na ul. Sodowej, na odcinku od ul. Harasymowicza do ul. Prylińskiego, trwa remont chodnika. Prace prowadzone z jezdni, możliwe miejscowe zawężenia.

We wtorek, 19.09.2023 r. na ulicach Wapowskiego (na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Hollendra) oraz Zientary (ul. Chlebicznej do ul. Topografów) ruszy remont nawierzchni jezdni. Na czas prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, kierowany ręcznie przez uprawnionego pracownika.

 

Dzielnica IX – Łagiewniki – Borek Fałęcki

Prace ZDMK

Od 25.07.2023 r. na ul. Zbrojarzy, na odcinku od ul. J. Montwiłła-Mireckiego do ul. Tokarskiej, trwa utwardzanie pobocza po stronie zachodniej. Na czas prac, piesi skierowani zostali na drugą stronę ulicy, natomiast kierowcy spodziewać się mogą lokalnych zawężeń. Prace przedłużono do 22.09.2023 r.

Pozostałe prace

W dniach 16-17.09.2023 (sobota – niedziela) prowadzone będą prace serwisowe w tunelu tramwajowym Trasy Łagiewnickiej. W tym czasie linie tramwajowe będą kursować według zmienionego porządku. Szczegóły na stronie Zarządu Transportu Publicznego.

 

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie

Prace ZDMK

Trwa przebudowa skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej. 01.09.2023 r. drogowcy przystąpili do realizacji kolejnego, ostatniego etapu prac. Dla ruchu ogólnego udostępnione zostało nowo powstałe rondo. Ruch dwukierunkowy został przywrócony zarówno na ul. Puszkarskiej, jak i ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Podczas tego etapu wykonawca realizuje prace związane z wykonaniem dwóch wysp rozdziału od strony centrum handlowego. Podczas robót lokalne zawężenia jezdni na ul. Puszkarskiej. Szczegóły w komunikacie.

Od 16.08.2023 r. trwa przebudowa fragmentu ul. Białoruskiej na odcinku długości ok. 135 m, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej. W czasie robót obowiązuje zamknięcie ul. Białoruskiej na długości powadzonych prac (objazd ulicami: Malborska, Trybuny Ludów), zakaz zatrzymywania się, ruch pieszych jedną stroną ulicy (po istniejącym chodniku). Roboty drogowe realizowane są przez  dewelopera w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej oraz opadowej, budowę nowych chodników, zjazdów oraz  miejsc postojowych, modernizację nawierzchni jezdni. Na realizację całego zadania wykonawca ma czas do końca stycznia 2024 r.

 

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim

Prace ZDMK

Od 28.08.2023 r. na ul. Badurskiego trwa inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika na trzech odcinkach (pierwszy w rejonie skrzyżowania z ul. Kostaneckiego – po stronie budynku nr 4A na ul. Obronnej; drugi – od wysokości budynku nr 63 na ul. Mokrej do Akademików UJ – po stronie terenów UJ; trzeci od wjazdu na teren prowadzonej budowy do Akademików UJ) z odwodnieniem i oświetleniem i  przebudową kolidującego uzbrojenia terenu. Podczas robót lokalne zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia zadania to druga połowa listopada br.

Od 31.08.2023 r. na ul. Popiełuszki, na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty, trwa remont ulicy. W pierwszej kolejności realizowane są prace brukarskie (przejście pieszych wydzielonym korytarzem, zawężenie ulicy). W następnej kolejności drogowcy przystąpią do robót bitumicznych (wymiana nawierzchni jezdni). Zakończenie prac przewidziane jest na pierwszą połowę października br.

Od 05.09.2023 r. na ul. Kurczaba, na odcinku od ul. Teligi do budynku nr 1, trwa remont chodnika (po stronie numerów parzystych) oraz opaski (po stronie numerów nieparzystych). Podczas prac możliwe zawężenia jezdni. Ruch pieszych poprowadzony po przeciwnej stronie ulicy.

Pozostałe prace

Na ul. Badurskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Kostaneckiego, trwa budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Na czas prac zawężenia jezdni, w razie konieczności ruch kierowany przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem. Planowany termin zakończenia zadania to druga połowa września br.

 

Dzielnica XIII – Podgórze

Prace ZDMK

W dniu 17.05.2023 r. rozpoczęły się prace na ul. Koszykarskiej, realizowane przez inwestora prywatnego w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązuje połówkowe zamknięcie jezdni. Utrzymany został ruch dwukierunkowy, w trakcie robót – sterowany ręcznie, później za pomocą sygnalizacji świetlnej. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do lutego 2024 r.

Od 29.05.2023 r. w rejonie ul. Myśliwskiej trwa inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych – odcinek od budynku nr 32D do skrzyżowania z ul. Lasówka (droga w rejonie ROD Zakłady Futrzarskie). Zamknięty dla ruchu został odcinek drogi przebiegającej wzdłuż ROD. Od 26.06.2023 r. prace przeniosły się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka – ulica została zawężona. Roboty potrwają do końca br.

24.08.2023 r. na ul. Żołnierskiej rozpoczęła się inwestycja realizowana przez dewelopera (prace w ramach art. 16 u.d.p.) polegająca na: budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Goszczyńskiego do istniejącego chodnika w ul. Kaczej, odcinkowego wykonania chodnika i odcinkowego utwardzenia pobocza po stronie wschodniej ulicy w celu przeprowadzenia pieszych w rejonie ulic: Żeńców i Źródlanej oraz niezbędną przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej. Chodnik oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni, w którym przewiduje się wykonanie muldy chłonnej. Podczas prac zawężenia jezdni. Planowany termin zakończenia robót to druga połowa listopada br.

Pozostałe roboty

Na ul. Żołnierskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Batki, Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace polegające na wykonaniu kolektora ogólnospławnego. Podczas robót zmiany w organizacji ruchu: całkowite zamknięcie jezdni, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Żołnierskiej, od ul. Batki do ul. Kaczej. Osoby korzystające z samochodu, które chcą dojechać do ul. Batki powinny korzystać z trasy objazdowej ulicami:  Żołnierska, Kacza, Łanowa. Zakończenie prac planowane na koniec września br.

 

Dzielnica XIV – Czyżyny

Prace ZDMK

Trwają prace związane z budową drogi dojazdowej do Cogiteonu – objęte nadzorem archeologa. Aktualnie roboty prowadzone są na terenie zielonym w rejonie pasa startowego Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz ul. Stella-Sawickiego – miejscowe wygrodzenia.

Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Szczegóły w komunikacie.

24.08.2023 r. rozpoczęły się prace polegające na przebudowie połączenia ulic Ciepłowniczej i Do Wisły na fragmencie ok. 30 mb oraz rozbudowie ul. Do Wisły na odcinku ok. 40 mb wraz z wykonaniem odwodnienia, niezbędną przebudową infrastruktury technicznej oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej (art. 16 ustawy o drogach publicznych). W trakcie prac wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu: wygrodzenie chodnika wzdłuż ul. Ciepłowniczej, w razie potrzeby kierowanie ruchem przez uprawnionego pracownika, zakaz wjazdu w ul. Do Wisły (z wyłączeniem mieszkańców). Zakończenie prac – koniec października br.

Od poniedziałku, 04.09.2023 r. trwa modernizacja ul. Stanisławy Wysockiej – w pierwszej kolejności – na odcinku od wjazdu na teren sklepu LIDL do ul. Nowohuckiej. Na odcinku prowadzonych prac ulica została zamknięta dla ruchu. Dojazd do posesji 2A-2C wyłącznie od strony al. Jana Pawła II. Roboty na tym fragmencie potrwają ok. 4 tygodnie.

Dobiegają końca prace polegające na wykonaniu układu drogowego łączącego ul. Centralną z Na Załęczu. W poniedziałek, 25 września br. planowane jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ul. Romana Ciesielskiego.

 

Dzielnica XV – Mistrzejowice

Prace ZDMK

W poniedziałek, 04.09.2023 r. na ul. Perkuna rozpoczął się remont nawierzchni jezdni i krawężników obejmujący całą ulicę. W pierwszej kolejności drogowcy przystąpili do prac brukarskich (lokalne zawężenia, zakaz parkowania). Podczas prac bitumicznych wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu: połówkowe zawężenie ulicy, ruch wahadłowy kierowany przez osobę uprawnioną. Zakończenie całego zadania planowane jest na koniec września br.

We wtorek, 12.09.2023 r. ruszy remont jezdni oraz miejsc postojowych na bocznym sięgaczu ul. Popielidów, prowadzącym do budynków 31-32 na os. Piastów. Na czas robót wprowadzony zostanie zakaz parkowania, początkowo także zawężenia jezdni. Zakończenie prac – druga połowa października.

Trwa budowa linii tramwajowej do MistrzejowicReportaż z placu budowy: lipiec/sierpień 2023.

W dniach 18-20.09.2023 r. realizowana będzie punktowa naprawa ubytków na ul. Piasta Kołodzieja. Prace realizowane będą w porze nocnej, możliwe miejscowe zawężenia jezdni.

Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) prowadzi prace związane z budową północnej obwodnicy Krakowa S-52.

 

Dzielnica XVI – Bieńczyce

Prace ZDMK

Od 16.08.2023 r. na ul. Bulwarowej (bocznej) trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje budowę chodnika, miejsc parkingowych, poszerzenie jezdni, przebudowę włączenia drogi wewnętrznej do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia. W pierwszej kolejności realizowane są roboty brukarskie, zmiany głównie dla mieszkańców pobliskich budynków (zawężenia jezdni).

W dniach 18-20.09.2023 r. realizowana będzie punktowa naprawa ubytków na al. Andersa. Prace realizowane będą w porze nocnej, możliwe miejscowe zawężenia jezdni.

W nocy, z 18 na 19 września br. na ul. Kocmyrzowskiej, na odcinku od ul. Bulwarowej do ul. Stadionowej (kierunek Wzgórza Krzesławickie) realizowany będzie remont nawierzchni jezdni. Podczas prac ruch utrzymany zostanie jednym pasem ruchu.

W nocy, z 19 na 20 września br. na ul. Broniewskiego, na odcinku od wyjazdu z ALDI do ronda Maczka realizowany będzie remont nawierzchni jezdni. Podczas prac ruch utrzymany zostanie jednym pasem ruchu.

W środę, 20.09.2023 r. na os. Albertyńskim rozpocznie się remont nawierzchni bocznych sięgaczów prowadzących do budynków nr 27 i 31. Na czas prac wprowadzony zostanie zakaz parkowania. Prace zakończą się w drugiej połowie października br.

 

Dzielnica XVII – Wzgórza Krzesławickie

Prace ZDMK

Od 17.07.2023 r. na ul. Darwina, od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Zakres prac obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej), przebudowę włączenia do drogi publicznej polegającą na wykonaniu jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi poboczami o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej oraz budowę oświetlenia. Początkowo lokalne zawężenia (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka). Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br.

Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, rozpoczęła się inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. Od 04.09.2023 r., na okres ok. 2,5 miesiąca, roboty swym zakresem objęły również również główny ciągu ul. Morcinka – na odcinku od wjazdu do garaży w kierunku ul. Kocmyrzowskiej (ok. 190 mb ). Podczas prac ruch wahadłowy – w dzień sterowny ręcznie przez uprawnionego pracownika, nocami za pomocą sygnalizacji świetlnej. W związku z pracami – ze względu na zamknięcie pętli Zesławice –  wprowadzone również zostały zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej. Szczegóły w komunikacie Zarządu Transportu Publicznego. 

Na ul. Kleinera trwa remont chodnika. Podczas robót – odcinkowe zawężenia jezdni, ruch pieszych odbywa się drugą strona ulicy. Prace potrwają do 21.09.2023 r.

Od 13.09.2023 r. na ul. Żonkilowej, na odcinku od ul. Wodocza do posesji nr 36 ul. Glinik, trwa remont jezdni. Na czas prac ulica została zamknięta dla ruchu ogólnego, dojazd do posesji w miarę możliwości zachowany.

Pozostałe roboty

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) buduje fragment S7. Zmiany w organizacji ruchu dostępne na dedykowanej stronie. Od dnia 15.09.2023, od godz. 17.00 przywrócona zostanie stała organizacja ruchu na ul. Darwina, ulica zostanie otwarta dla ruchu publicznego na całej jej długości.

W poniedziałek, 18.09.2023 r. na ul. Jaskrowej, w rejonie posesji nr 5-9, Wodociągi Miasta Krakowa przystąpią do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas prac obowiązywać będzie połówkowe zawężenie ulicy. W razie konieczności ruchem kierowa będzie osoba uprawniona. Planowany termin zakończenia prac to 13.10.2023 r.

 

Dzielnica XVIII – Nowa Huta

Prace ZDMK

W rejonie budynku nr 8, na os. Spółdzielczym trwa budowa miejsc parkingowych (lokalne zawężenia). Planowany termin zakończenia zadania to 20.11.2023 r.

Od 31.08.2023 r. na os. Na Skarpie, w rejonie budynku nr 38, trwa remont parkingu. Podczas prac zmiany dla mieszkańców – zawężenie drogi wewnętrznej. Zakończenie robót przewidziane jest na koniec września br.

Na ul. Bardosa, na odcinku od nr 5 do nr 20, realizowana jest inwestycja realizowana przez inwestora prywatnego (prace w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych). Zadanie obejmuje m.in. budowę chodnika na odcinku ok. 130 m, po stronie inwestycji kubaturowej (tj. po stronie numerów parzystych) oraz wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej miejscowym poszerzeniem. W pierwszej kolejności realizowana będzie budowa chodnika (miejscowe zawężenia ulicy). Planowany termin zakończenia zadania to koniec stycznia 2024 r.

Pozostałe roboty

Na ul. Brzeskiej, na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Wiązowej, Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej. W dniach, 09-13.10.2023 r. obowiązywać będzie połówkowe zawężenie jezdni (ręczne kierowanie ruchem), ruch pieszych drugą stroną ulicy.

W dniach 18-19.09.2023 r. na ul. Samostrzelnika, w rejonie posesji nr 1N, realizowany będzie przyłącz wodociągowy. Podczas prac – połówkowe zawężenie ulicy.

 


17 września br. (niedziela) w związku z uroczystościami odpustowymi w Opactwie Cystersów w Mogile na ul. Klasztornej wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu – szczegóły w komunikacie.

Od 02.09.2023 r. trwa przebudowa ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej.W związku z pracami pojawiły się spore zmiany w organizacji ruchu drogowego i komunikacji miejskiej. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami nt. inwestycji znajdującymi się na naszej stronie internetowej w zakładce: Nasze działania -> Program modernizacji torowisk -> Przebudowa ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki. 

DRUKUJ
POBIERZ