Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Zestawienie prac w mieście

  Zdjęcie Zestawienie prac w mieście

  Prezentujemy zestawienie prac drogowych trwających w Krakowie z podziałem na dzielnice oraz mapę, z której można czerpać wiedzę o tym, co dzieje się w mieście.

   

   

  Dzielnica I - Stare Miasto

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej. W czwartek, 1 lutego br. wprowadzony został kolejny etap zmian w organizacji ruchu – zamknięty został odcinek ul. Zwierzynieckiej, na fragmencie od ul. Małej do Filharmonii:

   • brak możliwości dojazdu do posesji zlokalizowanych na tym odcinku,
   • dostawy możliwe wyłącznie pieszo, od ul. Małej lub od ul. Straszewskiego,
   • ruch pieszych utrzymany, tak jak do tej pory.

   Informacje o stanie prac w dzienniku budowy.

    

   Pozostałe roboty

   Z kolei na ul. Stanisława Worcella (rejon nr 6, 8) trwają prace budowlane. Zamknięty jest chodnik, dla pieszych wyznaczone jest przejście na zatoce parkingowej. Prace w tym miejscu potrwają do końca kwietnia br.

   W niedzielę, 25 lutego 2024 r. – zajęcie pasa drogowego – chwilowe przerwy w ruchu na ul. Sławkowskiej oraz ograniczenia w parkowaniu na ul. św. Tomasza.

  Dzielnica II - Grzegórzki
  Dzielnica III - Prądnik Czerwony

   Prace ZDMK

   Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. W sobotę, 24 lutego br. pojawią się nowe zmiany w organizacji ruchu:

   • na ul. Lublańskiej ruch pomiędzy rondem Polsad i rondem Barei obywać się będzie po zachodniej jezdni, na której wyznaczone będzie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku,
   • wschodnia jezdnia ul. Lublańskiej od ronda Polsad do ronda Barei będzie całkowicie wyłączona z ruchu,
   • ruch pojazdów od i do al. Bora-Komorowskiego zostanie przekierowany na tymczasowe skrzyżowanie z ul. Lublańską, na wysokość wyjazdu z ul. Promienistych,
   • przystanek autobusowy Olsza II 02 przy ul. Lublańskiej zostanie przeniesiony o ok. 30 m na północ.

   Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej na al. 29 Listopada (od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia). W poniedziałek, 19 lutego 2024 r. wykonawca rozpoczął roboty na kolejnym odcinku tego zadania (w rejonie ul. Jana Woronicza). Dla pieszych i rowerzystów wyznaczony został specjalny korytarz, umożliwiający przejście/przejazd przez teren robót. Przystanek autobusowy przeniesiono w tymczasową lokalizację. Szczegóły – Powstaje ścieżka rowerowa na fragmencie al. 29 Listopada.

   Na ul. Żmujdzkiej realizowana jest inwestycja polegająca na budowie lewoskrętu w al. 29 Listopada. Na czas prac ulica – na odcinku od budynku nr 3 do nr 13 – została zamknięta dla ruchu ogólnego (z wyłączeniem dojazdu do posesji). Z uwagi na zwiększenie zakresu prac oraz niekorzystne warunki pogodowe, pierwotny termin zakończenia robót został wydłużony na koniec lutego br. Więcej – Budowa lewoskrętu z ul. Żmujdzkiej w al. 29 Listopada.

  Dzielnica IV - Prądnik Biały

   Prace ZDMK

   Od 11 września 2023 r. trwają prace w ramach rozbudowy ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. Informacje o stanie zaawansowania prac w komunikacie – Rusza rozbudowa Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej.

   W dzielnicy IV inwestycję realizuje również deweloper. Zadanie polega na budowie nowej drogi bocznej od ul. Papierni Prądnickich do ul. Słomczyńskiego. Prace bez większych zmian w organizacji ruchu, ew. jedynie chwilowe – związane z przemieszczaniem się pojazdów budowy.

  Dzielnica V - Krowodrza

   bieżące utrzymanie

  Dzielnica VI - Bronowice

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego, szczegóły w komunikacie – Startuje przebudowa fragmentu ul. Kazimierza Wierzyńskiego.

   Na ul. Tetmajera deweloper realizuje inwestycję drogową w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – lokalne zwężenia na skrzyżowaniu z nowo budowaną drogą. Planowane zakończenie całego zadania – kwiecień 2024 r.

  Dzielnica VII - Zwierzyniec

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa ciągu ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej – w sobotę, 13 stycznia (od godz. 8.00) wprowadzony został kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu. Zmiana polega na zamknięciu skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i T. Kościuszki. Zamknięty został całkowicie wlot ul. Królowej Jadwigi do ul. T. Kościuszki. Od strony ul. Księcia Józefa dojazd możliwy jedynie dla autobusu dojeżdżającego do tymczasowej pętli autobusowej, znajdującej się naprzeciwko Klasztoru Sióstr Norbertanek oraz dojazd do samego Klasztoru. Dojazd do ul. Św. Bronisławy zapewniony od strony Księcia Józefa. Taka organizacja ruchu potrwa ok. 1,5 miesiąca.

   Schemat tymczasowej organizacji ruchu.

   Dodatkowa mapa – rejon mostu Zwierzynieckiego (zmiany od 13 stycznia 2024 r.)

   Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – szczegóły na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

   W środę, 28.02.2024 r. wykonawca przystąpi do prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej na ul. Dojazdowej. Prace rozpoczną się od strony bulwaru Rodła i sukcesywnie zmierzać będą w kierunku ul. Kościuszki. Podczas robót obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się, przejezdność w obu kierunkach zostanie utrzymana.

   W dzielnicy VII, od 26 lutego br. planowane są prace na ul. Wiosennej. W ramach inwestycji deweloperskiej przebudowany zostanie odcinkowo fragment tej ulicy (od ul. Junackiej w kierunku posesji nr 15). Prace będą polegały na lokalnym poszerzeniu drogi w granicach istniejącego pasa drogowego. Pojawią się ograniczenia w ruchu z zachowanym dojazdem do posesji. W trakcie robót na połączeniu z ul. Junacką – zwężenie na tej ulicy. Wszystkie prace powinny potrwać do końca marca br.

  Dzielnica VIII - Dębniki

   Prace ZDMK

   We wtorek, 20 lutego br. rozpoczęły się prace na ul. Obozowej (Dzielnica VIII – Dębniki). Zadanie realizuje deweloper w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Szczegóły –Rusza rozbudowa fragmentu ul. Obozowej.

   Od 16 października 2023 r. rozbudowywany jest fragment ul. Pychowickiej oraz jej skrzyżowanie z ulicami Norymberską i Wyłomszczegóły – Rusza rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej. Prace potrwają do połowy sierpnia br.

   Na ul. Barskiej realizowana jest inwestycja w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. 18 grudnia br. deweloper przystąpił do kolejnego etapu prac, polegającego na przebudowie sieci wodnej oraz budowie kanalizacji teletechnicznej i elementów liniowych (krawężniki drogowe). Wygrodzeniu robót podlega większy zakres, tj. połowa jezdni na odcinku od ul. Komandosów do wyjazdu z tunelu pod ul. M. Konopnickiej – w pierwszej kolejności jezdnia południowa. W związku z powyższym obowiązuje ruch wahadłowy, kierowany poprzez sygnalizację świetlną. W razie konieczności wdrożone zostanie ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione. Dotychczasowe przejścia dla pieszych na ul. Barskiej i Komandosów zostały zlikwidowane i zastąpione przejściami tymczasowymi, zlokalizowanymi nieco dalej, poza zakresem prac. Taka organizacja potrwa do 16 lutego 2024 r. Szczegóły – Przebudowa fragmentu ul. Barskiej.

   Na ul. Magnolii, na odcinku między nieruchomościami 5 -11 trwa budowa jednostronnego chodnika (strona wschodnia). W związku z pracami obowiązują zawężenia jezdni. Możliwe również chwilowe przerwy w ruchu. Prace realizowane są w ramach umowy z art. 16 udp., potrwają do końca kwietnia br.

   We wtorek, 27.02.2024 r. drogowcy przystąpią do prac związanych z wymianą nawierzchni na fragmencie ul. Kozienickiej, od wiaduktu nad autostradą A4 do pętli autobusowej Podgórki Tynieckie. W pierwszej kolejności sfrezowana zostanie nawierzchnia, przejezdność w miarę możliwości zostanie zachowana. Przygotowanie podłoża oraz układanie mas bitumicznych realizowane będzie z podziałem na dwa odcinki: od wiaduktu nad A4 do budynku nr 70B, od budynku nr 70B do pętli autobusowej. Podczas tego etapu fragmenty objęte robotami, zostaną wyłączone z ruchu.  Objazd ulicami: Skotnicka, Winnicka, Tyniecka, Dąbrowa, Podgórki Tynieckie. Całość prac zakończona zostanie 08.03.2024 r.

    

   Pozostałe roboty

   W związku z pracami Wodociągów Miasta Krakowa w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Stępice – do 29 marca 2024 r. droga pozostanie zamknięta dla ruchu, dojazd do posesji zapewniony.

   Od 3 stycznia 2024 r. od godziny 9.00 obowiązuje czasowa zmiana w organizacji ruchu w związku z budową kładki Kazimierz – Ludwinów. Zmiana dotyczy głównie ruchu pieszych i rowerzystów po stronie Ludwinowa. Szczegóły na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

  Dzielnica IX - Łagiewniki - Borek Fałęcki

   bieżące utrzymanie

  Dzielnica X - Swoszowice

   bieżące utrzymanie

  Dzielnica XI - Podgórze Duchackie

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa fragmentu ul. Podgórki. Pracami objęty jest odcinek o długości ok. 160 metrów, począwszy od skrzyżowania z ul. Cechową aż do wiaduktu nad autostradą. Od 19.02.2024 r. fragment ten zamknięty jest dla ruchu. Taka organizacja zostanie utrzymana do połowy kwietnia br. –  Trwa przebudowa fragmentu ul. Podgórki

   Do końca marca potrwa budowa nowego chodnika i sieci infrastruktury teletechnicznej po północnej stronie ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, na fragmencie pomiędzy nowo powstałymi rondami. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu drogowego. Na czas prac zamknięto przejścia dla pieszych, a także zwężono jezdnię – do dyspozycji kierowców pozostaje pas o szerokości min. 2,5 m.

   Od 01.02.2024 r. trwa inwestycja polegająca na budowie jednostronnego chodnika na ul. Tuchowskiej, na długości ok. 40 mb, od ul. Kanarkowej w kierunku ul. Cechowej. Pracom towarzyszyć zawężenie jezdni, do dyspozycji pieszych jest pobocze po drugiej stronie ulicy. Roboty potrwają do końca lutego br.

    

   Pozostałe roboty

   Na ulicach Kalinowej i Krystyna z Ostrowa Wodociągi Miasta Krakowa realizują prace w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Jezdnia w ciągu tygodnia jest zwężana z zachowaniem przejezdności. Roboty planowane są do 21 marca 2024 r.

   Wodociągi Miasta Krakowa pracują również na ul. Białoruskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Trybuny Ludów. Remontują tam magistralę wodociągową. Jezdnia jest zwężona. Prace potrwają do połowy marca br.

  Dzielnica XII - Bieżanów - Prokocim

   Prace ZDMK

   Trwa rozbudowa fragmentu ul. Bogucickiej, od budynku nr 77 do wjazdu na teren planowanej inwestycji kubaturowej – ulica na przebudowywanym fragmencie została zamknięta dla ruchu ogólnego (z wyłączeniem pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji). Objazd do ul. Długiej (Wieliczka) przez ulice: Stefana Stolarza (Kraków), Potrzask (Kraków) oraz Wygodna (Wieliczka). Zadanie realizowane jest przez dewelopera. Szczegóły – Rozbudowa fragmentu ul. Bogucickiej.

   W poniedziałek, 12 lutego br. rozpoczęły się prace na ul. Erazma Jerzmanowskiego. Zadanie realizuje deweloper w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Od 12 lutego – przejście dla pieszych wyznaczone drugą stroną jezdni. W trakcie budowy chodnika oraz zjazdu na teren inwestycji – zwężenie jezdni. Więcej w komunikacie: Prace na ul. Jerzmanowskiego w dzielnicy XII.

    

   Pozostałe roboty

   Na ul. mjr. Henryka Sucharskiego trwają roboty dotyczące sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Jezdnia na wysokości budynku nr 119 jest zawężona. Prace zakończą się na początku marca br.

  Dzielnica XIII - Podgórze

   Prace ZDMK

   Na ul. Koszykarskiej realizowane są prace polegające na przebudowie skrzyżowania z ul. Nowohucką. Roboty wykonuje deweloper w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych. Obowiązują zmiany w organizacji ruchu – zamknięty pas obsługujący relacje do skrętu w prawo i jazdy na wprost w ul. Nowohucką. Ruch pieszych na ul. Koszykarskiej odbywa się jednostronnie, zamknięty chodnik wzdłuż przebudowywanego pasa ruchu. Utrzymane przejście dla pieszych przy wlocie na ul. Nowohucką. Planowany termin zakończenia zadania to koniec marca br.

   Na ul. Pana Tadeusza, w rejonie posesji nr 8b, trwa inwestycja realizowana przez dewelopera, polegająca na budowie drogi wraz z budową infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie) oraz likwidacji ogrodzenia. Inwestycja nie przewiduje większych zmian w organizacji ruchu, zablokowany jest jedynie wjazd na nowo budowaną drogę, możliwe chwilowe zawężenia jezdni ze względu na wjazd/wyjazd pojazdów budowy.

   Trwa rozbudowa fragmentu ul. Półłanki. Prace realizuje deweloper w ramach powstającej inwestycji niedrogowej. Od soboty, 2 marca br. wykonawca inwestycji planuje rozpoczęcie robót sieciowych w jezdni, co będzie wiązać się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. Wprowadzony zostanie wówczas ruch jednokierunkowy, na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Tadeusza Śliwiaka. Objazd do ul. Półłanki ulicami: Wrobela i Rączną lub drogą ekspresową S7 i T. Ptaszyckiego. Taka organizacja ruchu utrzymana zostanie do końca prac w ramach zadania (maj 2024 r.). Informacje w artykule: Jeden kierunek ruchu na fragmencie Półłanki.

   W poniedziałek, 5 lutego br. wystartowały prace na ulicach Mierzeja Wiślana i Obrońców Modlina. Za roboty odpowiedzialny jest deweloper, który realizuje je w ramach inwestycji niedrogowej. W związku z pracami wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. W pierwszej kolejności, od 5 lutego na ul. Mierzeja Wiślana wyznaczone zostały tymczasowe ciągi komunikacyjne dla pieszych – budowany będzie chodnik i ścieżka rowerowa. Z kolei ul. Obrońców Modlina zostanie obustronnie zawężona (na odcinku ok. 200 mb), ruch dwukierunkowy będzie utrzymany (pace przy krawężnikach), peron przystankowy zostanie przeniesiony w kierunku ul. Mierzeja Wiślana. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec kwietnia br. Więcej w artykule: Prace na ulicach Mierzeja Wiślana i Obrońców Modlina.

  Dzielnica XIV - Czyżyny

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa fragmentu ul. Nowohuckiej. Roboty drogowe realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej. Przewidywany termin zakończenia prac – maj 2024 r. – Prace na fragmencie ul. Nowohuckiej.

  Dzielnica XV - Mistrzejowice
  Dzielnica XVI - Bieńczyce

   bieżące utrzymanie

  Dzielnica XVII - Wzgórza Krzesławickie

   Prace ZDMK

   Na ul. Morcinka, w rejonie pętli autobusowej Zesławice, trwa inwestycja realizowana w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych obejmująca swym zakresem przebudowę układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową. Zakończenie całego zadania planowane jest na koniec czerwca br.

    

   Pozostałe roboty

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) prowadzą prace związane z przebudową ul. Kocmyrzowskiej – szczegóły na stronach GDDKiA oraz ZIM.

   Na ul. Niebyłej trwa przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Pracami objęty jest odcinek pomiędzy posesjami nr 2 – 8. W trakcie robót zwężenie jezdni lub całkowite zamknięcie (z zachowanym dojazdem do posesji) – w zależności od postępu prac. Planowany termin zakończenia robót to 26 lutego br.

  Dzielnica XVIII - Nowa Huta

   Prace ZDMK

   W ramach Programu budowy miejsc postojowych, ruszyły prace w ciągu ul. Zuchów (wzdłuż budynków nr 7 i 8 powstaną nowe miejsca postojowe, wykonane zostaną niezbędne prace na infrastrukturze podziemnej). W związku z robotami obowiązują zmiany w organizacji ruchu: zakaz parkowania po stronie budynków 7 i 9 oraz lokalne zawężenia jezdni. Planowane zakończenie prac: koniec maja br.

    

   Pozostałe roboty

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) buduje S7. Szczegóły na stronie GDDKiA oraz ZTP.

   Wodociągi Miasta Krakowa pracują także na ul. Podstawie (w rejonie nr 21-29). Realizowane są tam roboty w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej. Droga jest zamknięta, zapewniony jest dojazd do posesji. Prace potrwają do połowy kwietnia br.

  Wydarzenia