Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Zestawienie prac w mieście

  Zdjęcie Zestawienie prac w mieście

  Prezentujemy zestawienie prac drogowych trwających w Krakowie z podziałem na dzielnice oraz mapę, z której można czerpać wiedzę o tym, co dzieje się w mieście.

   

   

  Dzielnica I - Stare Miasto

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa ul. Zwierzynieckiej. Informacje o aktualnym stanie zaawansowania prac w artykule – Trwa budowa torowiska na kolejnym fragmencie.

   W poniedziałek, 22 kwietnia br. rozpocznie się remont chodnika na ul. Skawińskiej. Zakres robót obejmuje fragment od ul. Krakowskiej do ul. Augustiańskiej (po stronie numerów parzystych). Prace potrwają do 10 maja br. i w tym czasie ulica będzie miejscowo zawężana, chwilowo zlikwidowane zostaną miejsca postojowe.

   Pozostałe roboty

   W dniach 2.04-10.05.2024 r. ul. Topolowej przy budynku nr 19 ulica będzie zawężona, zajęty będzie również chodnik (ustawienie rusztowania, wygrodzenie do celów budowlanych) – ruch pieszych przygotowanym korytarzem.

   Na ul. Zyblikiewicza Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. buduje sieć ciepłowniczą. Na potrzeby przeprowadzenia prac zawężona została ulica na fragmencie między budynkami nr 1 -5, przejezdność zachowana. Prace potrwają do 8 maja br.

  Dzielnica II - Grzegórzki

   Pozostałe roboty

   W poniedziałek, 15 kwietnia br. ekipy filmowe pojawią się na ulicach: Chłopickiego, Misiołka oraz Zaleskiego, by rozpocząć realizację zdjęć do serialu. Do końca kwietnia br. kierowcy mogą spodziewać się tam utrudnień w ruchu – zajęta zostanie część miejsc parkingowych dla pojazdów ekipy filmowej oraz na potrzeby obsługi technicznej. Dodatkowo w dniach: 24-25.04.2024 r. wystąpią czasowe wstrzymania ruchu kołowego.

  Dzielnica III - Prądnik Czerwony

   Prace ZDMK

   W poniedziałek, 22 kwietnia br. na ul. Ślicznej rozpocznie się odtwarzanie nawierzchni po przejazdach samochodów o podwyższonym tonażu. O godz. 7.00 wyłączony z ruchu zostanie remontowany fragment ulicy – od ul. Kantora do wjazdu prowadzącego do budynków nr 34A – B (dopuszczony ruch pojazdów budowy). Dodatkowo na odcinku planowanych prac wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się. Prace potrwają do soboty, 27 kwietnia br., przywrócenie przejezdności nastąpi ok. godz. 17.00. Objazd ulicami: Śliczna, Ostatnia, Kantora.

   Trwa przebudowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Ułanów. W pierwszej kolejności deweloper wybuduje infrastrukturę pieszą wraz z siecią uzbrojenia terenu – obowiązuje zawężenie istniejącego ciągu pieszo – rowerowego. Szczegóły – Nowa inwestycja w sąsiedztwie Parku Lotników Polskich.

   Od 20 marca br. realizowany jest remont ul. Lublańskiej (kierunek Nowa Huta) – obowiązuje zawężenie jezdni, przejezdność jest zachowana. Największe zmiany w organizacji ruchu pojawią się podczas ostatniego etapu – w dniach 1 – 5 maja br. ulica Lublańska zostanie wyłączona z ruchu, dla kierowców przygotowane będą objazdy. Szczegóły – Poprawa nawierzchni na ul. Lublańskiej.

   Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Szczegóły w dzienniku budowy.

   Powstaje ścieżka rowerowa na al. 29 Listopada (od ul. Żelaznej do ul. Woronicza – strona wschodnia). Aktualnie prace prowadzone są na odcinku od ul. Zaułek Wileński do ul. Woronicza – korytarze dla pieszych, lokalne zawężenia jezdni.
  Dzielnica IV - Prądnik Biały

   Prace ZDMK

   Trwa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. Informacje o stanie zaawansowania prac w komunikacie – Rusza rozbudowa Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej.

   W dzielnicy IV inwestycje realizują również deweloperzy. Zadania polegają na budowie nowych dróg bocznych – pierwsza od ul. Papierni Prądnickich do ul. Słomczyńskiego, druga w rejonie ul. Belwederczyków. Prace bez większych zmian w organizacji ruchu, ew. jedynie chwilowe – związane z przemieszczaniem się pojazdów budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest w drugiej połowie br.

   Drogowcy pracują również na ul. Zygmuntowskiej – na fragmencie od ul. Radzikowskiego do ul. Jaremy trwa remont chodnika. Obowiązują lokalne zawężenia ulicy oraz utrudnienia w ruchu pieszych. Po pracach brukarskich wymieniona zostanie nawierzchnia na wskazanym odcinku. Prace bitumiczne realizowane będą przy wyłączeniu ulicy z ruchu. Całość prac potrwa do końca maja br.

   Pozostałe roboty

   Od 22 do 28 kwietnia ul. Banacha będzie wyłączona z ruchu bezpośrednio przed torowiskiem tramwajowym po stronie wschodniej. Ruch samochodowy poprowadzony będzie trasą objazdową ulicami Papierni Prądnickich, 29 Listopada i Banacha. Zmiana organizacji ruchu ma związek z pracami poprawkowymi w związku z realizacją linii KST do Górki Narodowej. Szczegóły na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi budowę północnej obwodnicy Krakowa S-52. W związku z inwestycją ruch wahadłowy na ulicach Jurajskiej oraz Łokietka –   na ul. Jurajskiej obowiązuje od 10 kwietnia br., natomiast na ul. Łokietka wprowadzony zostanie 17 kwietnia br. Prace na ul. Jurajskiej potrwają ok. 2 miesiące, natomiast na ul. Łokietka – ok. 6 tygodni.

   Na ul. Stelmachów – w rejonie posesji nr 44L – 197 inwestor prywatny buduje sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Obowiązuje zawężenie jezdni, przejazd pojazdów z wykorzystaniem utwardzonego pobocza. Planowany termin zakończenia robót to połowa maja br.

  Dzielnica V - Krowodrza

   bieżące utrzymanie

  Dzielnica VI - Bronowice

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa ul. Kazimierza Wierzyńskiego, na odcinku ok. 200 m, od ul. Balickiej do ul. prof. S. Myczkowskiego, szczegóły w komunikacie – Startuje przebudowa fragmentu ul. Kazimierza Wierzyńskiego.

   Drogowcy pracują również na ulicach Edwarda Bzymka – Strzałkowskiego,  Tomasza Arciszewskiego oraz ul. ks. Ferdynanda Machaya – obowiązują zawężenia jezdni, przejezdność jest utrzymana. Prace remontowe nawierzchni potrwają do połowy maja br.

  Dzielnica VII - Zwierzyniec

   Prace ZDMK

   We wtorek, 23 kwietnia br. rozpocznie się remont ul. Tondosa. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się chodnikami (lokalne zawężenia). Realizacja robót bitumicznych przy wyłączeniu ulicy z ruchu.

   W środę, 24 kwietnia br. przystąpimy do robót wykończeniowych na chodnikach na moście Dębickim, pojawią się zmiany w organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów. Realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych. Szczegóły – Roboty wykończeniowe na moście Dębnickim.

   Trwa przebudowa ul. Kościuszki. Informacje o aktualnym stanie zaawansowania prac w artykule – Trwa budowa torowiska na kolejnym fragmencie.

   Na fragmencie  ul. Wiosennej (od ul. Junackiej w kierunku posesji nr 15) deweloper prowadzi inwestycję polegającą na lokalnym poszerzeniu drogi w granicach istniejącego pasa drogowego. W trakcie robót – na połączeniu z ul. Junacką – zwężenie na tej ulicy. Dodatkowo pojawią się ograniczenia w ruchu z zachowanym dojazdem do posesji. Zakończenie prac planowane jest na koniec maja br.

   Inwestycja deweloperska realizowana jest również na ul. Niezapominajek. W ramach zadania ulica rozbudowana zostanie na fragmencie od ul. Podłużnej do posesji nr 11B (wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia, chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie). Prace prowadzone są przy zamknięciu przebudowywanego odcinka (możliwy dojazd do posesji). Zakończenie robót planowane jest w grudniu br.

  Dzielnica VIII - Dębniki

   Prace ZDMK

   W poniedziałek, 22 kwietnia br. rozpocznie się remont nawierzchni jezdni na ul. Widłakowej. Nakładka bitumiczna ułożona zostanie na odcinku między budynkami nr 13A – 33. Prace prowadzone będą w godz. 8.00 – 15.00 i w tym czasie ulica będzie zamknięta dla ruchu (objazd ul. Falistą), pojawią się zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

   W środę, 24 kwietnia br. przystąpimy do robót wykończeniowych na chodnikach na moście Dębickim, pojawią się zmiany w organizacji ruchu dla pieszych i rowerzystów. Realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych. Szczegóły – Roboty wykończeniowe na moście Dębnickim.

   W przyszłym tygodniu ruszą prace na fragmencie ul. Bogucianka – budowa chodnika. Roboty rozpoczną się od prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu w rejonie tarczy skrzyżowania ul. Bogucianka, Bolesława Śmiałego i Benedyktyńskiej. W czwartek, 25 kwietnia br. ok. godz. 06.00 wprowadzony zostanie tu ruch wahadłowy – kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz ręcznie przez uprawnionych pracowników. W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h. Istniejące przejście dla pieszych oraz przystanki autobusowe Tyniec przeniesione zostaną w tymczasową lokalizację – w rejon budynku nr 19. Prace w tym zakresie potrwają ok. miesiąca. Następnie wykonawca przystąpi do realizacji prac instalacyjnych oraz drogowych – począwszy od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Planowane jest wówczas zajęcie – na ok. 4 miesiące całej szerokości jezdni oraz chodnika (dopuszczony ruch pojazdów budowy oraz możliwy dojazd do posesji na zamkniętym odcinku drogi). Wyznaczone zostaną objazdy, dla ruchu kołowego: Bolesława Śmiałego, autostradą A-4, Skotnicką, obwodnicą – DK 44 oraz Tyniecką. Dla rowerzystów ul.: Zakleśnie, Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego. Szczegóły – Powstanie chodnik na ul. Bogucianka.

   W dzielnicy VIII Dębniki realizowane są również inwestycje deweloperskiej na fragmencie ul. Pychowickiej oraz na ul. Obozowej i Kobierzyńskiej. Zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.

   Pozostałe roboty

   Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. buduje sieć gazową na ul. Zamkowej, ul. Sandomierskiej, ul. Konopnickiej. Obowiązują zawężenia jezdni oraz utrudnienia w ruchu pieszych. Prace potrwają do 24 maja br.

   Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie buduje kładkę Kazimierz – Ludwinów. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą głównie pieszych i rowerzystów.

   Na ul. Wielkanocnej Wodociągi Miasta Krakowa wykonują sieć kanalizacji sanitarnej. Na fragmencie między budynkami nr 10 – 27 ulica jest zamknięta dla ruchu. Roboty realizowane są w godz. 7.00 – 17.00, po skończonej dziennej działce robót droga w miarę możliwości udostępniana jest dla ruch. Planowany termin zakończenia prac – pierwsza połowa maja br.

   W dzielnicy VIII – Dębniki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. prowadzi prace związane z budową przyłączy ciepłowniczych do budynków. Aktualnie roboty realizowane są na ul. Konfederackiej (w rejonie posesji nr 13). Ulica jest zawężona, zajęty jest również chodnik. W dniach 23: kwietnia – 30 kwietnia ulica w przedmiotowym rejonie zostanie całkowicie zamknięta (objazd ulicami: Pułaskiego, Skwerową). 1 maja br. prace przeniosą się w rejon budynku nr 5 – wówczas obowiązywać będzie zawężenie jezdni, pojawią się utrudnienia w ruchu pieszych. Prace potrwają tam do 10 maja br. Z kolei od 11 maja do 21 maja br. prace przyłączeniowe realizowane będą na ul. Pułaskiego (na wysokości posesji nr 20). Ulica zostanie całkowicie zamknięta, zajęty będzie chodnik.

  Dzielnica IX - Łagiewniki - Borek Fałęcki

   bieżące utrzymanie

  Dzielnica X - Swoszowice

   Pozostałe roboty

   Wodociągi Miasta Krakowa S.A. w dzielnicy X Swoszowice realizują prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz z przebudową sieci wodociągowej. Pracami objęte są ulice: Komuny Paryskiej (w dniach: 17-21.04.2024), Sidzińskiej (w dniach: 17.04-02.10.2024) oraz Babińskiego (w dniach: 10-17.08.2024). Największe zmiany w organizacji ruchu pojawią się w połowie maja na ul. Sidzińskiej – od 15.05.2024 r. ulica zostanie wyłączona z ruchu. Zakończenie prac w tym rejonie planowane jest na początek października br.

  Dzielnica XI - Podgórze Duchackie

   Prace ZDMK

   Trwa przebudowa fragmentu ul. Podgórki. Pracami objęty jest odcinek o długości ok. 160 metrów, począwszy od skrzyżowania z ul. Cechową aż do wiaduktu nad autostradą. Prace drogowe na głównym ciągu ulicy zostały zakończone. Trwają ostatnie prace wykończeniowe (porządkowe). W nocy z 24 na 25 kwietnia br. (ze środy na czwartek) wykonane zostanie oznakowanie poziome – wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu. Szczegóły – Trwa przebudowa fragmentu ul. Podgórki.

  Dzielnica XII - Bieżanów - Prokocim

   Prace ZDMK

   Trwa rozbudowa fragmentu ul. Bogucickiej, od budynku nr 77 do wjazdu na teren planowanej inwestycji kubaturowej – ulica na przebudowywanym fragmencie została zamknięta dla ruchu ogólnego (z wyłączeniem pojazdów budowy oraz dojazdu do posesji). Objazd do ul. Długiej (Wieliczka) przez ulice: Stefana Stolarza (Kraków), Potrzask (Kraków) oraz Wygodna (Wieliczka). Zadanie realizowane jest przez dewelopera, potrwa do końca września br. Szczegóły – Rozbudowa fragmentu ul. Bogucickiej.

   Inwestycja deweloperska realizowana będzie również na ul. Wielickiej – na fragmencie od ul. Wlotowej do ul. Facimiech. W poniedziałek, 22 kwietnia br. przekazany zostanie plac budowy. Roboty będą wiązać się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu. Szczegóły – Inwestycja deweloperska na ul. Wielickiej.

    

  Dzielnica XIII - Podgórze

   Prace ZDMK

   Trwa rozbudowa fragmentu ul. Półłanki. Prace realizuje deweloper w ramach powstającej inwestycji niedrogowej – na odcinku od ul. Rącznej do skrzyżowania z ulicami Christo Botewa i Tadeusza Śliwiaka obowiązuje ruch jednokierunkowy. Objazd do ul. Półłanki ulicami: Wrobela i Rączną lub drogą ekspresową S7 i T. Ptaszyckiego. Taka organizacja ruchu utrzymana zostanie do końca prac (maj 2024 r.). Informacje w artykule: Jeden kierunek ruchu na fragmencie Półłanki.

   W lutym wystartowały prace na ulicach Mierzeja Wiślana i Obrońców Modlina. Za roboty odpowiedzialny jest deweloper, który realizuje je w ramach inwestycji niedrogowej. Stan zaawansowania prac to ok. 90%. Drogowcy realizują ostatnie prace brukarskie oraz bitumiczne (zawężenia jezdni). Do wykonania pozostaje montaż barier i poręczy oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu. Szczegóły na temat inwestycji w komunikacie – Prace na ulicach Mierzeja Wiślana i Obrońców Modlina.

   Pozostałe roboty

   Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  S.A. prowadzi prace na ul. Romanowicza. W związku z robotami ulica jest zawężona – od skrzyżowania z ul. Lipową do budynku nr 23. Roboty potrwają do 25 maja br.

    

  Dzielnica XIV - Czyżyny

   bieżące utrzymanie

  Dzielnica XV - Mistrzejowice

   Prace ZDMK

   Na ul. Powstańców – na fragmencie ok. 900 m, licząc od potoku Sudół w kierunku ul. Piasta Kołodzieja – trwa inwestycja realizowana w ramach Programu budowy chodników. Prace prowadzone są przy połówkowym zawężeniu jezdni, obowiązuje ruch wahadłowy. Zalecany objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t do ul. Piasta Kołodzieja ulicami: Reduta, Batowicka oraz ulicami gminy Zielonki: B3, B1, Szmaragdowa, Wojtyły, Nawary. Szczegóły – Budowa chodnika na ul. Powstańców.

   Trwa budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic – obowiązują zmiany w organizacji ruchu.

  Dzielnica XVI - Bieńczyce

   Prace ZDMK

   W środę, 3 kwietnia br. rozpoczął się remont parkingu i fragmentu jezdni w rejonie budynku nr 6 os. Strusia (ul. Marka Sycha) – pojawiły się utrudnienia w ruchu dla mieszkańców (zakaz parkowania). Prace zakończą się w drugiej połowie maja br.

   Na ul. Stadionowej trwa przebudowa bocznego sięgacza, zlokalizowanego pomiędzy budynkami 1 – 3. Dzięki inwestycji wybudowany zostanie chodnik oraz  poszerzona zostanie jezdnia. W rejonie prowadzonych prac obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, dojazd do posesji utrzymany.

    Pozostałe roboty

   Na ul. Braci Schindlerów Wodociągi Miasta Krakowa S.A. budują sieć wodociągową. Obowiązuje zawężenie jezdni, przejezdność zachowana, utrudnienia w ruchu pieszych. Prace potrwają do 26 kwietnia br.

  Dzielnica XVII - Wzgórza Krzesławickie

   Prace ZDMK

   W poniedziałek, 22 kwietnia br. rozpocznie się remont chodnika na ul. Bystronia – od budynku nr 23 do nr 43. Ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany, pojawią się zawężenia jezdni. Roboty zakończone zostaną w drugiej połowie maja br.

   Pozostałe roboty

   Trwa przebudowa ul. Kocmyrzowskiej (prace ZIM oraz GDDKiA) oraz budowa drogi S7 (prace GDDKiA):

   • od 22.04.2024 r. wstrzymanie ruchu tramwajów na ul. Kocmyrzowskiej (budowa S7),
   • od 24.04.2024 – zmiany w rejonie skrzyżowania ulic Kocmyrzowskiej i Architektów,
   • w dniach 27.04 – 5.05.2024 r.  zamknięcie ul. Darwina w rejonie skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską (objazd ulicami: Kocmyrzowską, Łowińskiego i Blokową).

   W związku z inwestycjami obowiązują zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Szczegóły w komunikatach na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

   Więcej informacji na temat inwestycji na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

    

    

  Dzielnica XVIII - Nowa Huta

   Prace ZDMK

   Trwa remont al. Solidarności. Drogowcy pracują w rejonie skrzyżowania z al. Przyjaźni oraz ul. Mierzwy (aktualnie trwa wymiana krawężników i regulacja przejść dla pieszych). Obowiązują miejscowe zawężenia. Prace bitumiczne rozpoczną się w nocy z 25 na 26 kwietnia (z czwartku na piątek). Harmonogram robót w komunikacie – Będzie lepsza nawierzchnia na fragmencie al. Solidarności.

   W ramach Programu budowy miejsc postojowych, ruszyły prace w ciągu ul. Zuchów (wzdłuż budynków nr 7 i 8 powstaną nowe miejsca postojowe, wykonane zostaną niezbędne prace na infrastrukturze podziemnej). W związku z robotami obowiązują zmiany w organizacji ruchu: zakaz parkowania po stronie budynków 7 i 9 oraz lokalne zawężenia jezdni. Planowane zakończenie prac: koniec maja br.

   W rejonie ul. Dymarek inwestor prywatny przebudowuje fragment drogi bocznej, prowadzącej do MPO. Ulica jest zamknięta dla ruchu. Roboty potrwają do połowy grudnia br.

   Pozostałe roboty

   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) buduje S7. Szczegóły na stronie GDDKiA oraz ZTP.

  Wydarzenia