Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Reklamacja – zapoznaj się, zanim złożysz

  Zdjęcie Reklamacja – zapoznaj się, zanim złożysz

  >> OD 15 MAJA 2023 <<

  OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty, w godz. 10.00–20.00, z wyjątkiem wymienionych dni:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

   

  Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli:

  – opłata postojowa została wniesiona po upływie 7 minut od pierwszej kontroli pojazdu,

  – nastąpiło przekroczenie opłaconego czasu postoju, o więcej niż 7 minut,

  – wprowadzony w aplikacji lub parkomacie numer rejestracyjny pojazdu nie dotyczy pojazdu dla którego opłata powinna być wniesiona,

  – opłata została wniesiona na niższą podstrefę,

  – parkomat nie przyjął opłaty bilonem lub kartą płatniczą,

  – osoba powołuje się na brak wiedzy lub zapomniała o obowiązku wniesienia opłaty postojowej,

  – w przypadku osób niepełnosprawnych gdy postój odbywał się poza miejscem wyznaczonym dla tych osób lub przy postoju na „kopercie” karta parkingowa nie została wyłożona lub w pełni wyeksponowana za szybą pojazdu (niewidoczny hologram, dane karty) lub za szybą znajdowała się kopia karty parkingowej.

   

  Wówczas bez względu na sytuacje losowe lub okoliczności

  zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie będzie anulowane, a wniesiona reklamacja nie zostanie uznana.

   

  Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej za nieopłacony postój.

   

  W przypadku wątpliwości, skonsultuj swoją sytuację na infolinii Obszaru Płatnego Parkowania (OPP)

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 8:00-15:00 pod numerem telefonu 12 616 71 77.

   

  Zakup biletu za  pomocą aplikacji – ZDMK nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/nieprawidłowe działanie aplikacji do wnoszenia opłat za postój pojazdów w OPP. W przypadku otrzymania zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej z przyczyn błędnego/wadliwego działania aplikacji, użytkownik może wystąpić z reklamacją do właściwego operatora.