Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Reklamacja – zapoznaj się, zanim złożysz

Zdjęcie Reklamacja – zapoznaj się, zanim złożysz

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00

 

Reklamacja nie zostanie uwzględniona jeśli:

– opłata postojowa została wniesiona po upływie 5 minut od pierwszej kontroli pojazdu,

– nastąpiło przekroczenie opłaconego czasu postoju o więcej niż 5 minut,

– wprowadzony w aplikacji lub parkomacie numer rejestracyjny pojazdu nie dotyczy pojazdu dla którego opłata winna być wniesiona,

– opłata została wniesiona na niższą podstrefę,

– parkomat nie przyjął opłaty bilonem lub kartą płatniczą,

– osoba powołuje się na brak wiedzy lub zapomniała o obowiązku wniesienia opłaty postojowej,

– w przypadku osób niepełnosprawnych gdy postój odbywał się poza miejscem wyznaczonym dla tych osób lub przy postoju na „kopercie” karta parkingowa nie została wyłożona lub w pełni wyeksponowana za szybą pojazdu (niewidoczny hologram, dane karty) lub za szybą znajdowała się kopia karty parkingowej.

 

Wówczas bez względu na sytuacje losowe lub okoliczności

zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie będzie anulowane a wniesiona reklamacja nie zostanie uznana.

 

Dodatkowo należy pamiętać, że wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej. Tym samym w przypadku braku jej uregulowania w terminie 7 dni od wystawienia zawiadomienia, w pierwszej kolejności zostanie wygenerowane upomnienie,  a następnie wszczęte postępowanie egzekucyjne (co wiąże się z dodatkowymi kosztami).

 

W przypadku wątpliwości, skonsultuj swoją sytuację na infolinii Obszaru Płatnego Parkowania (OPP)

– od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 8:00-16:00 pod numerem telefonu 12 616 71 77.

 

Zakup biletu za  pomocą aplikacji – nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe/nieprawidłowe działanie aplikacji do wnoszenia opłat za postój pojazdów w OPP. W przypadku otrzymania zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej z przyczyn błędnego/wadliwego działania aplikacji, użytkownik może wystąpić z reklamacją do właściwego operatora.