Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro

Dotyczy:

Dostawa urządzeń sieciowych.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2020 r. do godziny 11.00  w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl.

DRUKUJ
POBIERZ