Zapytanie ofertowe do 130tys. złotych

Dotyczy:

Najem 19 szt. urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby ZDMK

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 22.03.2024 r. do godz. 15.30 (wskazanie godziny do której wykonawcy mają złożyć swoją ofertę nie jest obowiązkowe. Termin złożenia oferty może być określony również w pełnych dniach).
  2. Ofertę w postaci elektronicznej jako formularz oferty w PDF podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub w formie skanu formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres sekretariat@zdmk.krakow.pl oraz drejduch@zdmk.krakow.pl  
  3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

21.03.2024 – Zmiana zakresu rzeczowego.

 

W związku ze zmianą zakresu rzeczowego  zapytanie ofertowe zostało anulowane.

W najbliższym czasie zostanie opublikowane nowe zapytanie ofertowe.

DRUKUJ
POBIERZ