Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Świadczenie usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Obszarze Płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego.

Ofertę na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z aktualnym odpisem z KRS należy złożyć w terminie 7 dni od ogłoszenia tj. do dnia 26.11.2021r. do godz. 10:00 w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl oraz kopia kwozny@zdmk.krakow.pl w tytule należy wpisać: „OFERTA na świadczenie usługi polegającej na pobieraniu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w Krakowie z wykorzystaniem telefonu komórkowego”.

DRUKUJ
POBIERZ