Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług mobilnego dostępu do Internetu

Ofertę należy złożyć do dnia 22.05.2023r. do godz. 15:30.

Ofertę w postaci elektronicznej jako formularz oferty w PDF podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub w formie skanu formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres sekretariat@zdmk.krakow.pl oraz mateusz.mikrut@zdmk.krakow.pl

Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

DRUKUJ
POBIERZ