Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 20/IV/2022

Dotyczy:

Rondo na zbiegu ulic Poznańskiej i Łokietka – opracowanie wielowariantowej, wielobranżowej koncepcji.

DRUKUJ
POBIERZ