Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 5/XI/2019

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki przy Al. Bora-Komorowskiego w Krakowie”, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID.

DRUKUJ
POBIERZ