Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną. Znak sprawy: 10/X/2019

Dotyczy:

Ochrona fizyczna tunelu tramwajowego KST Krakowski Szybki Tramwaj wraz z dwoma przystankami tj. „Dworzec Główny” i „Politechnika” oraz ochrona dolnego poziomu Ronda Mogilskiego w Krakowie.

DRUKUJ
POBIERZ