Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 452 pasujących obiektów:
Wyremontowane chodniki powinny odpowiadać na potrzeby osób ograniczonych ruchowo. Dlaczego nie zawsze tak jest? Na problem zwraca uwagę w swojej interpelacji radna Nina Gabryś. Z kolei głos mieszkańcom Krakowa we wszystkich swoich interpelacjach oddaje radny Łukasz Gibała.
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie przy udziale przedstawicieli Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków dokonał odbioru remontu elewacji Domu im. Józefa Piłsudskiego, który stoi w miejscu, z którego wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa w 1914 roku. Od teraz budynek znów cieszy przechodniów swym blaskiem. 
Po kilku latach zbierania funduszy, przygotowań i poszukiwań wykonawców w 2017 r. rozpoczął się remont siedziby Okregowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy ul. Krupniczej. Trwa on aż po dziś dzień. O problemach z nim związanych, a także – ogólnie – o problemach krakowskich lekarzy, rozmawiano podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.
Poza dużymi zadaniami inwestycyjnymi, takimi jak przebudowa ulicy i torowiska wzdłuż ulic Krakowskiej czy Królewskiej, każdego dnia w mieście prowadzone są dziesiątki prac, utrzymujących na bieżąco dobry stan dróg, chodników, podwórek, przejść dla pieszych i zatok parkingowych.
Więcej potrzebujących rodzin otrzyma mieszkania komunalne, a to wszystko dzięki nowym procedurom wyboru wykonawców inwestycji i zwiększeniu zaangażowania kadrowego oraz finansowego.
Za łatanie dziur czy poprawę nawierzchni chodnika odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Natomiast za utrzymanie czystości MPO.
Mieszkańcy Nowej Huty zgłosili do Zarządu Dróg Miasta Krakowa propozycje remontowe. W ciągu dwóch lat, 70 ulic we wschodniej części miasta ma zyskać nową nawierzchnię.
Radny Rafał Komarewicz obawia się o bezpieczeństwo dzieci, radny Stanisław Moryc ma pomysł na podkreślenie obchodów 70-lecia Nowej Huty, a radny Bolesław Kosior interpeluje w spawie Muzeum Fabryka Schindlera. Jakie jeszcze sprawy radni poruszyli w interpelacjach?
Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyda w tym roku 26 milionów złotych na remonty nakładkowe. Na liście są 32 ulice w różnych częściach Krakowa.
Zakres prac prowadzonych na ul. Wróżenickiej obejmuje m.in. frezowanie fragmentów nawierzchni, na których po zimie powstały szczeliny i nierówności oraz wymianę samego asfaltu – bez potrzeby rozbierania podbudowy jezdni. Naprawiane są też chodniki przy moście oraz zniszczone zatoki autobusowe. Na końcu poprawione zostanie pobocze drogi.