Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Reklamacja zawiadomienia

  Zdjęcie Reklamacja zawiadomienia

  >> OD 15 MAJA 2023 <<

  OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty, w godz. 10.00–20.00, z wyjątkiem wymienionych dni:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

   

  REKLAMACJA ZAWIADOMIENIA

  Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia reklamacji – w terminie 14 dni, od daty wystawienia zawiadomienia.

   

  Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli:

  – opłata postojowa została wniesiona po upływie 7 minut od pierwszej kontroli pojazdu,

  – nastąpiło przekroczenie opłaconego czasu postoju, o więcej niż 7 minut,

  – wprowadzony w aplikacji lub parkomacie numer rejestracyjny pojazdu nie dotyczy pojazdu dla którego opłata powinna być wniesiona,

  – opłata została wniesiona na niższą podstrefę,

  – parkomat nie przyjął opłaty bilonem lub kartą płatniczą,

  – osoba powołuje się na brak wiedzy lub zapomniała o obowiązku wniesienia opłaty postojowej,

  – w przypadku osób niepełnosprawnych gdy postój odbywał się poza miejscem wyznaczonym dla tych osób lub przy postoju na „kopercie” karta parkingowa nie została wyłożona lub w pełni wyeksponowana za szybą pojazdu (niewidoczny hologram, dane karty) lub za szybą znajdowała się kopia karty parkingowej.

  Wówczas bez względu na sytuacje losowe lub okoliczności

  zawiadomienie o opłacie dodatkowej nie będzie anulowane, a wniesiona reklamacja nie zostanie uznana.

   

  Złożenie reklamacji nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia należnej opłaty dodatkowej za nieopłacony postój.

   

  W przypadku wątpliwości, skonsultuj swoją sytuację na infolinii Obszaru Płatnego Parkowania (OPP)

  – od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w godz. 8:00-15:00 pod numerem telefonu 12 616 71 77.

   

  Zakup biletu za  pomocą aplikacji – ZDMK nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/nieprawidłowe działanie aplikacji do wnoszenia opłat za postój pojazdów w OPP. W przypadku otrzymania zawiadomienia o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej z przyczyn błędnego/wadliwego działania aplikacji, użytkownik może wystąpić z reklamacją do właściwego operatora.

   

  Reklamacje można złożyć:

  1. pocztą, na adres korespondencyjny:

  Zarząd Dróg Miasta Krakowa

  Biuro Strefy Płatnego Parkowania

  ul. W. Reymonta 20

  30-059 Kraków

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: strefa@zdmk.krakow.pl

  3. osobiście, w biurze Strefy Płatnego Parkowania na ul. W. Reymonta 20 (wejście od ul. H. Reymana przy parku Jordana).

  Na podstawie §4 ust. 5 Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIX/2177/17 z dnia 22 listopada 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515 ze zm.) w przypadku wniesienia opłaty za postój pojazdu samochodowego w obszarze płatnego parkowania w formie środków pieniężnych w parkomacie, warunkiem uwzględnienia reklamacji (zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej) jest przedłożenie w biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 14 dni, od powstania obowiązku, oryginału właściwego wydruku z urządzenia do poboru opłat – parkomatu. Wnoszący reklamację zwolniony jest z obowiązku przedłożenia oryginału wydruku, w przypadku, gdy opłata była uiszczona w parkomacie, w którym do otrzymania wydruku niezbędne jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu.

  Reklamacja zawiadomienia