Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Reklamacja zawiadomienia

Zdjęcie Reklamacja zawiadomienia

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00

 

REKLAMACJA ZAWIADOMIENIA

Od otrzymanego zawiadomienia przysługuje możliwość wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymanego zawiadomienia.

Szczegółowe informacje: tel. 12 341 85 20 lub 12 341 85 49 lub 12 341 85 66 lub 12 341 85 67 lub 12 341 85 68.

 

Reklamacje można składać:

1. Pocztą na adres korespondencyjny:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Biuro Strefy Płatnego Parkowania

ul. W. Reymonta 20

30-059 Kraków

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

strefa@zdmk.krakow.pl

3. Pismem złożonym osobiście w Biurze Strefy Płatnego Parkowania na ul. W. Reymonta 20 (wejście od ul. H. Reymana przy Parku Jordana).

 

Na podstawie §4 ust. 5 Uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIX/2177/17 z dnia 22 listopada 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515) w przypadku wniesienia opłaty za postój pojazdu samochodowego w obszarze płatnego parkowania w formie środków pieniężnych w parkomacie, warunkiem uwzględnienia reklamacji (zwolnienia się z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej) jest przedłożenie w Biurze Strefy Płatnego Parkowania w terminie 7 dni od powstania obowiązku oryginału właściwego wydruku z urządzenia do poboru opłat – parkomatu. Wnoszący reklamację zwolniony jest z obowiązku przedłożenia oryginału wydruku w przypadku, gdy opłata była uiszczona w parkomacie, w którym do otrzymania wydruku niezbędne jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Reklamacja zawiadomienia