Aukcja lokali użytkowych w dniu 24 marca 2020 r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że w dniu 24 marca br. (wtorek) zostanie przeprowadzona aukcja na najem lokali użytkowych.

Dokumenty stanowiące ofertę przystąpienia do aukcji na najem lokali użytkowych (zgodnie z wykazem dotyczącym przedmiotowego zagadnienia) należy składać w nieprzejrzystych kopertach w sekretariacie Zastępcy Dyrektora ZDMK ds. Gospodarowania Nieruchomościami w siedzibie Zarządu Dróg Miasta Krakowa na ul. Centralnej 53, budynek A, pok. 09; nie później niż do godziny 15.00 drugiego dnia roboczego poprzedzającego termin przeprowadzenia aukcji (tj. 20 marca 2020 r.).

 

Dokumenty:

1. Tabelaryczny wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji w marcu;

2. Wykaz lokali użytkowych GMK;

3. Ogłoszenie ws. przeprowadzenia aukcji na najem lokali użytkowych;

4. Oferta do udziału w aukcji na najem lokalu użytkowego;

5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa 1300/2015 z dnia 28.05.2015 r.;

5a. Załącznik do Zarządzenia PMK 1300_2015;

6. Umowa najmu lokalu użytkowego – wzór;

7. Pismo dot. składania ofert;

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

1 – Plac Bohaterów Getta 10:

 

2 – Plac Bohaterów Getta przejście podziemne

 

 

DRUKUJ
POBIERZ