Wykonawca remontu mostu Dębnickiego wybrany

Wybraliśmy wykonawcę remontu mostu Dębnickiego. Firma Most z Sopotu w postępowaniu przetargowym złożyła najtańszą ofertę (6,8 mln zł). Pomimo, że inwestycja będzie jedną z trudniejszych tego roku, wykonawca zaoferował, że zasadnicze prace zrealizuje w terminie krótszym niż pierwotnie zakładaliśmy.

Remont mostu Dębnickiego w ciągu ul. Marii Konopnickiej ma na celu poprawę jego stanu technicznego, a nie wymianę samej nawierzchni jezdni. Planowana jest m.in. naprawa betonowej płyty pomostu, wymiana izolacji, elementów odwodnienia, dylatacji nad przyczółkami, barier energochłonnych, słupów oświetleniowych oraz krawężników. Balustrady zostaną podniesione i zabezpieczone przed korozją.

Planujemy, że pierwsze zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone 7 lipca br. Ruch na moście podczas prac remontowych zostanie utrzymany. Możliwe będzie poruszanie się po jednym pasie w każdą stronę. Naprawa tej przeprawy wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego.

DRUKUJ
POBIERZ