Weź udział w konsultacjach społecznych

W poniedziałek, 16 maja, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie. Konsultacje będą trwały do piątku, 24 czerwca.

Zdjęcie Weź udział w konsultacjach społecznych

O co chodzi w rewitalizacji?

Przepisy definiują rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. To działania na rzecz lokalnej społeczności, które realizuje gmina wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami funkcjonującymi na danym terenie. To także inwestycje w infrastrukturę, ale trzeba pamiętać, że rewitalizacja nie jest synonimem remontu.

Które obszary miasta?

Przygotowując się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Krakowa przeprowadzono analizy służące opracowaniu diagnozy, która wskazała jakie obszary miasta znajdują się w stanie kryzysowym ze względu na koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych i technicznych.

Analizami objęto obszar całego miasta, a ich wynikiem jest propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. W trakcie konsultacji społecznych chcemy poznać opinie interesariuszy rewitalizacji (czyli mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy w jakiś sposób użytkują obszar rewitalizacji) na temat wyznaczonych granic obszarów. To właśnie tam będzie prowadzony proces rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Krakowa (do pobrania tutaj) zaproponowano trzy podobszary rewitalizacji: „stara” Nowa Huta, Kazimierz-Stradom i Grzegórzki-Wesoła.

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

Porozmawiać o granicach obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Krakowie można podczas spotkań:

  • w środę, 25 maja, w godz. 17.00-19.00 – w Ośrodku Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie, os. Górali 5
  • w piątek, 27 maja, w godz. 17.00-19.00 – w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, plac Wolnica 1
  • we wtorek, 31 maja, w godz. 17.00-19.00 – w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Blachnickiego 1,
  • w czwartek, 2 czerwca, w godz. 17.00-19.00 – w Domu Utopii Międzynarodowym Centrum Empatii, os. Szkolne 26a.

Uwagi w formie pisemnej można przesłać na adres konsultacje.gpr@um.krakow.pl do 24 czerwca lub podzielić się nimi wypełniając formularz dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Rewitalizacji w Krakowie.

Formularze konsultacyjne w formie papierowej można otrzymać podczas spotkań konsultacyjnych oraz w siedzibie Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Brackiej 10 – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Uwagami można też podzielić się podczas telefonicznych dyżurów ekspertów: we wtorek, 7 czerwca, w godz. 10.30-12.30 oraz we wtorek, 14 czerwca, w godz. 14.00-16.00 – pod nr. tel. 12 616 17 39

Gdzie można dowiedzieć się więcej?

Harmonogram konsultacji i szczegółowe informacje dotyczące tego procesu, formularze konsultacyjne oraz dodatkowe materiały w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej rewitalizacja.krakow.pl w zakładce „Konsultacje” oraz na profilu Rewitalizacja w Krakowie w portalu Facebook.

DRUKUJ
POBIERZ