Trwają odbiory docelowej organizacji ruchu

Rozbudowa ulicy Myślenickiej się zakończyła. Wykonawca wprowadził docelową organizację ruchu na ostatnim czwartym etapie, ale nie została ona jeszcze odebrana. Do tego czasu z ulicy mogą korzystać mieszkańcy (dojazd do posesji), pozostali kierowcy powinni stosować się do tymczasowej organizacji ruchu kierującej ich na objazdy.

Dopuszczenie ruchu ogólnego na czwartym etapie – od ul. Sawiczewskich do ul. Niewodniczańskiego – planowane jest w połowie stycznia przyszłego roku.

Ulica Myślenicka została rozbudowana na odcinku od ronda Pamuły przy autostradzie aż do granicy miasta. Prace podzielono na kilka etapów po to, żeby utrzymać dojazd mieszkańców do posesji i względnie normalne kursowanie komunikacji publicznej. Drogowcy do spółki z fachowcami od wodociągów i kanalizacji musieli całą ulicę praktycznie wybudować od nowa. Powstała cała infrastruktura podziemna. Ulica zyskała chodniki i oświetlenie. Samą jezdnię udało się poszerzyć, dzięki temu pasy ruchu zostały oddzielone od siebie, co wpłynie na uspokojenie ruchu i poprawę bezpieczeństwa. Przebudowano wąskie gardło, jakim był mostek nad ciekiem wodnym. Na fragmencie ulice poprowadzono po nowym śladzie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne – zit.

DRUKUJ
POBIERZ