Przed nami spotkania informacyjne z mieszkańcami

Wybrane kwestie projektowe linii do Mistrzejowic nadal wymagają wyjaśnień, dlatego podjęto decyzję, że odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami. Pierwsze z nich zaplanowano na poniedziałek, 12 czerwca br. Będą one prowadzone w formule online.

Zgodnie z zapisami umowy, pomiędzy miastem a wykonawcą, plac budowy został oficjalnie przekazany partnerowi prywatnemu – generalnemu wykonawcy firmie Gülermak, w czwartek, 1 czerwca br. Pierwsze prace przygotowawcze będą toczyć się w miejscach, które nie budzą wątpliwości wśród mieszkańców.

Pozostałe obszary zostaną poddane dyskusji – w tym celu zorganizowanych zostanie z osobami zainteresowanymi pięć spotkań:

pierwsze, 12 czerwca br., godz. 17.00 – dla rejonu od ronda Młyńskiego do ronda Barei

bit.ly/spotkanie-tramwaj-1

drugie, 13 czerwca br., godz. 17.00 – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów parzystych (2-48)

bit.ly/spotkanie-tramwaj-2

trzecie, 14 czerwca br., godz. 17.00 – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów nieparzystych (1-37)

bit.ly/spotkanie-tramwaj-3

czwarte, 15 czerwca br., godz. 17.00 – dla rejonu od ronda Barei do ul. Dobrego Pasterza

bit.ly/spotkanie-tramwaj-4

piąte, 16 czerwca br., godz. 17.00 – dla rejonu od ul. Dobrego Pasterza do pętli w Mistrzejowicach

bit.ly/spotkanie-tramwaj-5

> Ze względu na problemy techniczne, jakie miały miejsce w tracie spotkania 13 czerwca br. – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów parzystych (2-48) – zostanie ono powtórzone, w poniedziałek, 19 czerwca br. o godz. 17.00bit.ly/spotkanie-tramwaj-6 Zgodnie z deklaracjami – na spotkanie zapraszamy mieszkańców obu stron ul. Meissnera <

Dodatkowo, pytania pojawiające się w trakcie spotkań zostaną zebrane i razem z odpowiedziami – opublikowane w formie tabelarycznej. Planowane jest również spotkanie w terenie podsumowujące dotychczasową dyskusję. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera. Zadanie realizowane jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Dokumentacja dostępna jest pod artykułem: Materiały na spotkania o tramwaju do Mistrzejowic.

Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online. Zaproszenia otrzymają dzielnice oraz spółdzielnie. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji zoom.

Spotkania zostaną zorganizowane w godzinach popołudniowych, by ułatwić udział mieszkańcom. Wezmą w nich udział przedstawiciele partnera prywatnego, przedstawiciele jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej.

Podczas moderowanych spotkań będzie można zadać pytania dot. poszczególnych rozwiązań projektowych, na które odpowiedzą autorzy projektu, ich rolą będzie również przyjęcie uwag, które będą mogły zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego.

Spotkania będą okazją do zapoznania się z planowaną organizacją placu budowy oraz zmian w organizacji ruchu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, już dziś możemy zadeklarować, że tego typu spotkania będą organizowane na etapie trwania robót.

– Zależy nam, by organizowane spotkania były maksymalnie rzeczowe, chcemy się więc skupić na konkretnych odcinkach prowadzonej inwestycji. Dzięki temu mieszkańcom będzie łatwiej wyrazić opinię dotyczącą szczegółowych rozwiązań, przyjętych w pobliżu ich miejsca zamieszkania – wyjaśnia Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa. – Dopóki pojawiające się wątpliwości nie zostaną wspólnie wyjaśnione, wykonawca będzie prowadził prace jedynie w tych miejscach, które nie wzbudzają kontrowersji. Odnosząc się zaś do kwestionowanej przez mieszkańców wycinki drzew, Andrzej Kulig zaznaczył, że zgodnie z ustaleniami, wspomniana wycinka nie rozpocznie się do momentu, aż zakończą się spotkania z mieszkańcami, podczas których zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości dotyczące ochrony zieleni.

 

Nowa, ok. 4,5-kilometrowa linia KST IV połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera. To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Obejmuje budowę 10 par przystanków, w tym dwóch dwupoziomowych węzłów przesiadkowych przy rondzie Młyńskim i rondzie Polsadu. Projekt przewiduje m.in. budowę tunelu w rejonie ronda Polsadu, rozbudowę pętli tramwajowej „Mistrzejowice” oraz infrastruktury towarzyszącej. Partnerem prywatnym przedsięwzięcia jest PPP Solutions Polska sp. z o.o. (lider konsorcjum), a generalnym wykonawcą – Gülermak sp. z o.o. Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku.

DRUKUJ
POBIERZ