Materiały na spotkania o tramwaju do Mistrzejowic

Przedstawiamy materiały  na spotkania informacyjne z mieszkańcami o tramwaju do Mistrzejowic. Spotkania w formule online odbędą się w dniach 12-16 czerwca br.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją ok. 4,5-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema – Meissnera. Prezentowana dokumentacja jest aktualna na dzień 6 czerwca br., nie zawiera ustaleń z 7 czerwca br.

Zadanie realizowane jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Ze względów technicznych i obszernej dokumentacji projektowej, poniższe linki odnoszą się do obszarów odpowiadających 5 spotkaniom:

  • pierwsze, 12 czerwca br., godz. 17.00 – dla rejonu ronda Młyńskiego do ronda Barei
  • drugie, 13 czerwca br. godz. 17.00 – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów parzystych (2-48)
  • trzecie, 14 czerwca, br. godz. 17.00 – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów nieparzystych (1-37)
  • czwarte, 15 czerwca, br. godz. 17.00 – dla rejonu od ronda Barei do ul. Dobrego Pasterza
  • piąte, 16 czerwca br., godz. 17.00 – dla rejonu od ul. Dobrego Pasterza do pętli w Mistrzejowicach

    Dokumentacja projektowa z podziałem na poszczególne etapy, zatwierdzona w decyzji o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej): strona Tramwaj do Mistrzejowice.

> Ze względu na problemy techniczne, jakie miały miejsce w tracie spotkania 13 czerwca br. – dla rejonu ul. Meissnera, po stronie numerów parzystych (2-48) – zostanie ono powtórzone, w poniedziałek, 19 czerwca br. o godz. 17.00 – bit.ly/spotkanie-tramwaj-6 < Zgodnie z deklaracjami – na spotkanie zapraszamy mieszkańców obu stron ul. Meissnera.

Dodatkowo, pytania pojawiające się w trakcie spotkań zostaną zebrane i razem z odpowiedziami – opublikowane w formie tabelarycznej. Planowane jest również spotkanie w terenie podsumowujące dotychczasową dyskusję. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

DRUKUJ
POBIERZ