Powstanie chodnik na fragmencie ul. Tynieckiej

Ruszyły prace przygotowawcze przed budową chodnika na ul. Tynieckiej (Dzielnica VIII – Dębniki). O jego powstanie, na odcinku Dąbrowa – Nowa Kolna, postulowali mieszkańcy tej części miasta. Trwa konieczna wycinka, łącznie 57 drzew, bez tego zabiegu budowa nie byłaby możliwa, ponieważ zieleń koliduje z jego przebiegiem.

Na usunięcie 25 z 57 drzew konieczne było uzyskanie odpowiednich decyzji. W ramach organizowanej przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK wizji terenowej, wziął udział przedstawiciel Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.

Uzyskaliśmy niezbędne decyzje, na ich podstawie wycinkę realizuje Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM). W związku z realizacją budowy chodnika, zostanie posadzonych, w ramach kompensacji 40 nowych drzew – co będzie ekwiwalentem dla tych 25 objętych zezwoleniem na wycinkę.

Nowy chodnik będzie miał ok. 1,6 km długości, powstanie w granicach obecnego pasa drogowego ul. Tynieckiej. Wkrótce odbierzemy dokumentację projektową. Zgłoszenie budowy jest już przyjęte i zaakceptowane.

Po otrzymaniu dokumentacji, niezwłocznie zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę robót w terenie. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, m.in. z tego powodu wycinka jest prowadzona obecnie, po 1 marca obowiązuje okres ochronny dla ptaków. Nie możemy sobie pozwolić na zwlekanie z wycinką, ponieważ wtedy budowa samego chodnika w tym roku stanęłaby pod znakiem zapytania.

Chodnik w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z ul. Tynieckiej. Jego budowa wychodzi naprzeciw postulatom mieszkańców. Planowane w ramach tej inwestycji, nowe przejścia dla pieszych z dedykowanym oświetleniem, wpłyną na uspokojenie ruchu oraz pomogą w bezpiecznym dotarciu pasażerów do przystanków komunikacji miejskiej.

Inwestycję planujemy realizować w porozumieniu z Wodociągami Miasta Krakowa, które będą wykonywać sieć wodociągowo-kanalizacyjną.

DRUKUJ
POBIERZ