Miasto planuje Jarmark Zwierzyniecki

Tegoroczne tradycyjne odpusty (Emaus na Salwatorze, na ul. Prostej i na ul. Poległych w Krzesławicach) w mieście zostały odwołane z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Nie odbędzie się również ten przy kościele na Skałce. Kraków chce pomóc przedsiębiorcom, którzy zaopatrzyli się w niezbędne produkty, dlatego podjęto decyzję o zorganizowaniu Jarmarku Zwierzynieckiego. Wydarzenie planowane jest w pobliżu krakowskich Błoń, 1-2 maja br.

Jarmark Zwierzyniecki (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna) odbędzie się w pierwszy weekend majowy, w dniach 1-2 maja na al. marsz. Ferdynanda Focha. Podczas wydarzenia swoje stoiska będą mogły ustawić te osoby/podmioty, które zostały wylosowane w trakcie marcowego losowania i dokonały zaopatrzenia w produkty (Skałka na ul. Augustiańskiej; ul. Poległych w Krzesławicach; ul. Prosta; Odpust Emaus na ul. Kościuszki, Senatorskiej i Kasztelańskiej) – szczegółowe informacje z losowania TUTAJ. Z uwagi na nową lokalizację zostanie przeprowadzone dodatkowe losowanie dotyczące wyznaczenia miejsc handlowych dla tych osób/podmiotów.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklam w ZDMK – tel. 12 616 75 81 lub 12 616 75 08 lub 12 616 72 06.

DRUKUJ
POBIERZ