Wyniki losowania na czas odpustów

10 marca br. (środa) odbyło się losowanie miejsc handlowych dla podmiotów/osób, które będą mogły ustawić punkt na czas krakowskich odpustów. Wszystkie wylosowane podmioty/osoby zostaną poinformowane indywidualnie o wynikach losowania, czyli o numerze miejsca handlowego.

Dla wylosowanych podmiotów wydane zostaną decyzje administracyjne zezwalające na zajęcie pasa drogowego w danej lokalizacji zawierające załącznik z określeniem docelowego miejsca zajęcia. Wyniki losowania (mapa dotycząca danej lokalizacji wraz z uwzględnieniem miejsca handlowego):

Uczestnikom losowania, dla których zabrakło miejsc wydana została decyzja negatywna.

Szczegółowe informacje dotyczące losowań dotyczących poszczególnych lokalizacji można uzyskać pod numerami telefonów: odpust Emaus – tel. 12 616 75 08, ul. Prosta – tel. 12 616 70 97, ul. Poległych w Krzesławicach – tel. 12 616 70 97, Skałka – tel. 12 616 75 41.

DRUKUJ
POBIERZ