Kraków nagrodzony w konkursie „Miasto z Klimatem”

Miasto zajęło 2. miejsce w kategorii „Rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, w tym retencji wody”, w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu. Kraków do konkursu zgłosił zrewitalizowany park Duchacki.

Przypomnijmy, w grudniu 2020 r. zakończył się I etap prac rewitalizacyjnych parku. W okolicy stawu poprowadzono alejki, pojawiła się również mała architektura, ławki i kosze na śmieci. Między drzewami nasadzono nowe krzewy. W tym i przyszłym roku prace prowadzone są w kolejnych częściach parku. Dalsze etapy rewitalizacji obejmują m.in. otoczenie dawnego spichlerza oraz dworu.

Konkurs „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż sześć miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszaru rozwoju błękitnej i zielonej infrastruktury (w tym retencja wody) lub zrównoważonego transportu.

Celem konkursu jest promocja oraz upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych, zielonych rozwiązań miejskich, służących poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu lub zwiększenie odporności miast na skutki zmian klimatu. Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych przez samorządy inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.

Konkurs podzielony został na dwie kategorie: miasta o liczbie mieszkańców do 100 tys. i powyżej 100 tys. W tej kategorii, w której doceniony został Kraków, pierwsze miejsce zajęły Katowice, a trzecie – Opole.

DRUKUJ
POBIERZ