Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy :

Przegląd, konserwacja i utrzymanie w sprawności systemów: SAP, wentylacji i klap p.poż., CCTV IP, SSWiN, systemów automatyki na Parkingu przy Muzeum Narodowym.

1. Ofertę należy złożyć do dnia 07.04.2023 do godz. 10:00
2. Ofertę w postaci elektronicznej jako skan formularza oferty podpisany przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy należy przesłać mailem na adres ppiskorz@zdmk.krakow.pl, sekretariat@zdmk.krakow.pl
3. Oferty przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

DRUKUJ
POBIERZ