Zapytanie ofertowe do 130 tys. złotych

Dotyczy:

Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja i nadzór autorski systemu baz danych oraz oprogramowania TEKA System Pasa Drogowego dla ZDMK w roku 2022.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2021 r. godzina 15.30 w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl lub w formie papierowej, przesłanej na adres Zamawiającego z dopiskiem: ”Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja i nadzór autorski systemu baz danych oraz oprogramowania TEKA System Pasa Drogowego dla ZDMK w roku 2022″.

DRUKUJ
POBIERZ