Tryb podstawowy-art.275 pkt 1. Znak sprawy: 5/X/2021

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji (przebudowy) istniejących miejsc postojowych (w granicach istniejącego parkingu) wraz z budową odwodnienia przy ul. Kłosowskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni (w ramach zadania: modernizacja miejsc postojowych w dzielnicy Nowa Huta obr. 7).

DRUKUJ
POBIERZ