Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 18/IV/2022

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Doświetlenie chodnika przy ulicy Wilka-Wyrwińskiego na odcinku od ul. Olszyny do ul. Farmaceutów (od strony potoku).

DRUKUJ
POBIERZ