Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 17/IV/2022

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wybranych lokalizacjach miasta Krakowa w ramach zadania pn.: “Program budowy chodników – ul. Isep od przystanku przy ul. Wiklinowej do ul. Cuplowej wraz z przejściem dla pieszych”.

DRUKUJ
POBIERZ