Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 12/VI/2022

Dotyczy:

Przebudowa ul. Pankiewicza wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego rowu do granicy miasta – opracowanie koncepcji.

DRUKUJ
POBIERZ