Tryb podstawowy – art. 275 pkt 1. Znak sprawy: 11/VI/2022

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ramach zadania pn.: “Doświetlenie ciągu pieszego przed ogródkiem jordanowskim samoloty przy ul. Mariana Pisarka” w formule “zaprojektuj i zbuduj”.

DRUKUJ
POBIERZ