Przetarg nieograniczony. Znak sprawy: 10/III/2020

Dotyczy:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego.

DRUKUJ
POBIERZ