Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Transmisje z otwarć ofert

Zdjęcie Transmisje z otwarć ofert

W danym dniu, o podanej godz. otwarcia ofert zamieścimy link do transmisji on-line.

Najbliższe terminy transmisji:

30.10.2020 13:00 3/X/2020 – Przetarg nieograniczony
Budowa miejsc postojowych przy ul. Czerwieńskiego w Krakowie

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 7) ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

04.11.2020 10:00 14/X/2020 – Przetarg nieograniczony
Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania „Program Budowy Chodników”.

05.11.2020 13:00 17/IX/2020- Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług holowania pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r
na terenie Miasta Krakowa z podziałem na części: Część 1: „w trybie art. 130a”, Część 2: „w trybie art. 50a”.

06.11.2020 13:00 8/X/2020- Przetarg nieograniczony
Rozbudowa ul. Glinik.

09.11.2020 13:00 5/IX/2020 – Przetarg nieograniczony
Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury drogowej – obszar 2 Podgórze obejmujący:
– część 1 Dzielnice VIII, IX, X
– część 2 Dzielnice XI,XII,XIII

18.11.2020 13:00 18/IX/2020- Przetarg nieograniczony
Roboty w zakresie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Krakowa z podziałem na 4 części: Część 1: Rejon I „Śródmieście” Część 2: Rejon II „Podgórze” Część 3: Rejon III „Krowodrza” Część 4: Rejon IV „Nowa Huta”

20.11.2020 13:00 20/IX/2020- Przetarg nieograniczony
Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym w Krakowie.