Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Transmisje z otwarć ofert

W danym dniu, o podanej godz. otwarcia ofert zamieścimy link do transmisji on-line.

Najbliższe terminy transmisji:

04.06.2020 godz. 11:00 – 2/V/2020– Przetarg nieograniczony – Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja dobudowy 1 szt. słupa oświetleniowego z dwoma naświetlaczami przy boisku sportowym w Zesławicach. W ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVII”.

04.06.2020 godz. 13:00 – 8/V/2020 – Przetarg nieograniczony – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tunelowego przejścia pieszo – rowerowego pod linią 100(Mała obwodnica kolejowa) łączącego ul. Lotniczą
z ul. Raciborskiego.

08.06.2020 godz. 12:00 – 5/IV/2020 – Przetarg nieograniczony Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na os. Przy Arce 9.

19.06.2020 godz. 13:00 – 9/V/2020 – Przetarg nieograniczony – Budowa toalet w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Krakowa w formule zaprojektuj i zbuduj  w ramach zadania:  „Posadowienie toalet na terenie Krakowa – 5części”

29.06.2020 godz. 13:00 – 4/IV/2020 – Przetarg nieograniczony – Utrzymanie urządzeń i sieci związanych z tablicami DIP.

30.06.2020 godz. 13:00 5/V/2020 – Przetarg nieograniczony – Świadczenie usług parkowania pojazdów usuniętych zgodnie z art. 130a i 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

02.07.2020 godz. 13:00 6/V/2020 – Przetarg nieograniczony – Świadczenie usług holowania pojazdów w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na terenie Miasta Krakowa.

31.07.2020 godz. 12:00 – 2/IV/2018 – Dialog techniczny (PPP) „Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”