Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Transmisje z otwarć ofert

W danym dniu, o podanej godz. otwarcia ofert zamieścimy link do transmisji on-line.

Najbliższe terminy transmisji:

12.08.2020 12:00 17/VII/2020– Przetarg nieograniczony
Budowa chodnika wzdłuż ul. Księcia Józefa w Krakowie w ramach zadania pn.: “Program budowy chodników”

14.08.2020 12:00 2/IV/2018 -Dialog techniczny (PPP)
„Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego”

14.08.2020 13:00 22/VII/2020 – Przetarg nieograniczony

„Obsługa geodezyjna dla Zarządu Dróg Miasta Krakowa”

17.08.2020 13:00 15/VII/2020 – Przetarg nieograniczony

„Budowa schodów terenowych przy przystanku ul. Bora Komorowskiego/ul. Skarżyńskiego w Krakowie – wykonanie robót budowlanych”

18.08.2020 12:00 19/VII/2020 – Przetarg nieograniczony

Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Dobudowa oświetlenia przy ul. Kościuszki”

18.08.2020 13:00 14/VII/2020 – Przetarg nieograniczony

„Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie poza granicą istniejącego pasa drogowego w rejonie skrzyżowania z ul. Burzową w ramach zadania: Przebudowa ul. Lubockiej”

31.08.2020 12:00 24/VII/2020 – Przetarg nieograniczony

“Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Miasta Krakowa”