Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Dialog techniczny

  Zdjęcie Dialog techniczny

  Zarząd Dróg Miasta Krakowa przeprowadza dialog techniczny dotyczący wybranych zagadnień, poprzedzający ogłoszenie zamówienia publicznego. W trakcie dialogu ustalane są kwestie, które powinny znaleźć się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szczególnie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Dodatkowo w jego trakcie możliwe jest zweryfikowanie potrzeb jednostki z możliwościami ich realizacji na rynku. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).