Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Zezwolenie na ogródek gastronomiczny

Zdjęcie Zezwolenie na ogródek gastronomiczny

Procedura ZDMK-26

Celem uzyskania zgody na zlokalizowanie ogródka gastronomicznego w pasie drogowym drogi publicznej lub drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie ZDMK, należy złożyć wniosek. Ogródki lokalizowane mogą być zarówno w sezonie letnim, trwającym od 1 kwietnia do 31 października jak i w zimowym, trwającym od 1 listopada do 31 marca.

Załączniki do wniosku różnią się w zależności od tego, czy ogródek lokalizowany jest po raz pierwszy, czy też następuje kontynuacja w kolejnym sezonie letnim, na podstawie projektu zaopiniowanego przez Plastyka Miasta Krakowa w roku poprzednim.

 

Ogródek po raz pierwszy – wymagane załączniki:

  1. Zwymiarowany projekt architektoniczny ogródka gastronomicznego w skali 1:50 lub 1:100, zawierający: rzut w skali – uwzględniający pełne wyposażenie ogródka: stoliki, krzesła, parasole, stojak z menu, pomocnik kelnerski, kwietniki/donice, przęsła ogrodzenia, elementy dekoracyjne, oświetlenie, urządzenia grzewcze: promienniki cieplne, lampy grzewcze, ogrzewacze elektryczne (dmuchawy), gazowe urządzenia grzewcze, słupki podtrzymujące przewody elektryczne, inne oraz elementy wyposażenia przestrzeni, takie jak: drzewa, latarnie, słupy ogłoszeniowe, stojaki rowerowe, itp.; widok ogródka na tle elewacji budynku z uwzględnieniem bram wjazdowych i wejściowych, witryn, drzwi prowadzących do wnętrza budynku oraz elementów wyposażenia przestrzeni, o których mowa w lit. a); legendę w formie tabeli z opisem danych technicznych (m.in. nazwa, typ, symbol, wymiary, materiał, kolorystyka) i fotografią wszystkich elementów wyposażenia ogródka; aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową z wyrysowanym i zwymiarowanym rzutem poziomym ogródka kawiarnianego;
  2. Opinia Plastyka Miasta Krakowa;
  3. Opinia Głównego Architekta Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków gdy lokalizacja ogródka gastronomicznego ustawianego po raz pierwszy znajduje się na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa;
  4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.).

Powyższe dokumenty należy przedstawić  w sytuacji zmiany w stosunku do roku poprzedniego (powierzchni, formy lub kolorystyki istniejącego ogródka), zmiany ogródka w trakcie trwania sezonu, ustawienia ogródka zimowego.

 

Kontynuacja lokalizacji ogródka –  wymagane załączniki:

  1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z wyrysowanym i zwymiarowanym rzutem poziomym ogródka kawiarnianego;
  2. Oświadczenie wnioskodawcy, że powierzchnia, forma i kolorystyka ogródka kawiarnianego nie uległy zmianie;
  3. Oświadczenie wnioskodawcy, że nadal posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

 

Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie uchwały nr Uchwały Nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz.U. 2019poz. 9305 ze zm.). Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (ze zm.).

 

 

Szczegółowe informacje:

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy ZDMK, os. Złotej Jesieni 14, nr tel. 12 616 72 06 lub 12 616 75 08.