Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Zezwolenie na ogródek gastronomiczny

  Zdjęcie Zezwolenie na ogródek gastronomiczny

  Procedura ZDMK-26

  Celem uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej/drogi wewnętrznej/innego terenu pozostającego w zarządzie ZDMK, w celu umieszczenia ogródka gastronomicznego, należy złożyć wniosek. Ogródki umieszczane mogą być zarówno w sezonie letnim, trwającym od 1 kwietnia do 31 października, jak i w zimowym, trwającym od 1 listopada do 31 marca.

  Załączniki do wniosku różnią się w zależności od tego, czy ogródek umieszczany jest po raz pierwszy, czy też po raz kolejny w następnym sezonie, na podstawie projektu zaopiniowanego przez Plastyka Miasta Krakowa w roku poprzednim.

   

  Ogródek po raz pierwszy – wymagane załączniki:

  1) Zwymiarowany projekt architektoniczny ogródka gastronomicznego w skali 1:50 lub 1:100, zawierający:

  a) rzut w skali – uwzględniający pełne wyposażenie ogródka: stoliki, krzesła, parasole, stojak z menu, pomocnik kelnerski, kwietniki/donice, przęsła ogrodzenia, elementy dekoracyjne, oświetlenie, urządzenia grzewcze: promienniki cieplne, lampy grzewcze, ogrzewacze elektryczne (dmuchawy), gazowe urządzenia grzewcze, słupki podtrzymujące przewody elektryczne, inne oraz elementy wyposażenia przestrzeni, takie jak: drzewa, latarnie, słupy ogłoszeniowe, stojaki rowerowe, itp.,

  b) widok ogródka na tle elewacji budynku z uwzględnieniem bram wjazdowych i wejściowych, witryn, drzwi prowadzących do wnętrza budynku oraz elementów wyposażenia przestrzeni, o których mowa w lit. a),

  c) legendę w formie tabeli z opisem danych technicznych (m.in. nazwa, typ, symbol, wymiary, materiał, kolorystyka) i fotografią wszystkich elementów wyposażenia ogródka,

  d) aktualną mapę zasadniczą z wyrysowanym i zwymiarowanym rzutem poziomym ogródka kawiarnianego.

  2) Opinię Plastyka Miasta dotyczącą formy i kolorystyki ogródka gastronomicznego wraz z załączonym projektem z potwierdzeniem jego akceptacji przez ww. organ.

  3) Gdy lokalizacja ogródka gastronomicznego ustawianego po raz pierwszy znajduje się na terenie historycznego zespołu Miasta Krakowa lub Parku Kulturowego Nowa Huta – opinię Głównego Architekta Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków wraz z załączonymi projektami z potwierdzeniem ich akceptacji przez ww. organy.

  4) Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp.).

  Powyższe dokumenty należy przedstawić w sytuacji zmiany w stosunku do roku poprzedniego (powierzchni, formy lub kolorystyki istniejącego ogródka), zmiany ogródka w trakcie trwania sezonu, ustawienia ogródka zimowego.

   

  Kontynuacja lokalizacji ogródka –  wymagane załączniki:

  1. Aktualna mapa zasadnicza z wyrysowanym i zwymiarowanym rzutem poziomym ogródka kawiarnianego.
  2. Oświadczenie wnioskodawcy, że powierzchnia, forma i kolorystyka ogródka kawiarnianego nie uległy zmianie.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy, że nadal posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

   

  Za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Uchwały nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 poz. 7324 ze zm.).

  Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

   

   

  Szczegółowe informacje:

  Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy ZDMK, ul. Centralna 53, nr tel. 12 616 75 41 lub 12 616 70 26 lub 12 616 75 08.