Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Reklama w pasie drogowym

  Zdjęcie Reklama w pasie drogowym

  Procedura ZDMK-61

  Procedura ZDMK-27

  Każda reklama umieszczana w przestrzeni pasa drogowego wymaga wypełnienia odpowiednich procedur. Ustawa o drogach publicznych dopuszcza umieszczanie w pasie drogowym obiektów i urządzeń reklamowych. Zanim wystąpimy z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych/ dróg wewnętrznych/ innych terenów w celu umieszczenia nośnika informacji wizualnej/ tablicy reklamowej/ urządzenia reklamowego, należy ubiegać się o wydanie zezwolenia na lokalizację przedmiotowego nośnika reklamowego w pasie drogowym.

  Opłata za umieszczenie reklamy w pasie drogowym uzależniona jest zarówno od kategorii drogi, jak również rodzaju urządzenia reklamowego i nalicza się ją na podstawie Uchwały nr XXX/789/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 poz. 7324 ze zm.).

  Za zajęcie drogi wewnętrznej nalicza się opłatę ustaloną na podstawie Zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępnienia nieruchomości.

   

  Szczegółowe informacje:

  Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy ZDMK, ul. Centralna 53, nr tel. 12 616 70 97 lub 12 616 70 26 lub 12 616 75 08.