Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Identyfikatory i zezwolenia

  Zdjęcie Identyfikatory i zezwolenia

  Identyfikatory/Zezwolenia na wjazd do stref ograniczonego ruchu

  Procedura ZDMK-18

  Procedura ZDMK-60

  Procedura ZDMK-70

  Na obszarze Gminy Miejskiej Kraków funkcjonuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania oraz dwie strefy ograniczonego ruchu, wjazd w które odbywać się może dopiero po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.

  Jako przykład można tu podać strefę ograniczonego ruchu A1 (Stare Miasto), A13 (Kazimierz), śródmiejską strefę płatnego parkowania (ustanowioną uchwałą Rady Miasta Krakowa nr XXII/456/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXXIX/2177/17 RMK z dnia 22 listopada 2017 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat).

  Zarząd Dróg Miasta Krakowa rozpatruje wnioski i wydaje dokumenty uprawniające do wjazdu w strefy ograniczonego ruchu A1, A13 dla samochodów do 3,5 t, a także w sprawie oznakowania pojazdów lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefach objętych ograniczeniami w ruchu.

  Do zadań Zarządu należy rozpatrywanie wniosków o tzw. przejazd okolicznościowy, tzn. wjazd krótkotrwały związany m.in. z uroczystością ślubną, eventem, koncertem, sesją fotograficzną lub przeprowadzką.

  W zakresie zadań znajduje się także obsługa pojazdów z napędem elektrycznym typu melex.

   

  * Zestawienie wydanych zezwoleń upoważnionych do wjazdu w Strefę Ograniczonego Ruchu – TUTAJ

   

  Szczegółowe informacje:

  Dział Administracji ZDMK, ul. Centralna 53, nr tel. 12 616 74 57 lub 12 616 7309.

   

   

  Zezwolenia

  Procedura ZDMK-12

  Procedura ZDMK-57

  Do zakresu obowiązków ZDMK należy również wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz o większym niż dopuszczalnym tonażu.

   

  Szczegółowe informacje:

  Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Rozkopy i Awarie ZDMK (obsługa procesu wydawania zezwolenia), nr tel. 12 616 70 18.

  Dział Kontroli Pasa Drogowego ZDMK – Sekcja Kontroli Wjazdów (protokolarne przekazanie drogi w użytkowanie, zawarcie i realizacja umowy na utrzymanie/użytkowanie i odtworzenie drogi po ruchu technologicznym), nr tel. 12 616 71 71.