Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Handel w pasie drogowym

Zdjęcie Handel w pasie drogowym

Procedura ZDMK-28

Procedura ZDMK-25

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie kiosku handlowo-usługowego powinien zawierać:

  1. Szczegółowy plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją punktu handlu z podaniem jego wymiarów (należy oznaczyć elementy drogi i szczegóły terenowe umożliwiające identyfikację miejsca lokalizacji);
  2. W razie ustanowienia pełnomocnika reprezentującego wnioskodawcę w postępowaniu administracyjnym – pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej;
  3. Dla wniosku składnego po raz pierwszy: oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robot właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;
  4. Projekt budowlano-wykonawczy w przypadku nowych lokalizacji, w przypadku, gdy obiekt istnieje już w danej lokalizacji-dokumentacja fotograficzna wraz z podaniem wymiarów obiektu.

 

Procedura ZDMK-25 – Handel okazjonalny – załącznik nr 2

Odrębne przepisy dotyczą lokalizacji punktów handlu okazjonalnego podczas tradycyjnych odpustów oraz przed krakowskimi cmentarzami w okresie Wszystkich Świętych – przyznawanych w drodze losowania. Procedura dotyczy handlu prowadzonego w trakcie takich wydarzeń jak Emaus, odpust na Skałce, ul. Prostej, ul. Poległych w Krzesławicach oraz w okresie Wszystkich Świętych przed Cmentarzem Podgórskim, Rakowickim, Batowickim, Salwator i Mała Góra, oczywiście w zakresie ulic będących w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Na każdą lokalizację punktu handlowego należy składać oddzielny wniosek. W przypadku wskazania na jednym wniosku więcej niż jednej lokalizacji, rozpatrywana będzie pierwsza ze wskazanych.

Corocznie w miesiącu styczniu na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy ogłoszeń publikowane jest ogłoszenie o terminie składania wniosków, miejscu oraz terminie losowania. Losowanie odbywa się w terminie nie później niż na sześć tygodni przed dniem handlu okazjonalnego. Przed terminem losowania Zarząd Dróg Miasta Krakowa sporządza listę osób/podmiotów zakwalifikowanych do udziału w losowaniu oraz losy, a także mapy z przewidywanymi miejscami lokalizacji stoisk handlowych. Losowanie miejsc handlowych odbywa się w dwóch etapach: w pierwszym losowany jest podmiot zakwalifikowany do udziału w losowaniu, a w drugim podmiot wylosowany losuje los zwierający numer stanowiska handlowego.

 

Szczegółowe informacje:

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Handel i Reklamy ZDMK, os. Złotej Jesieni 14, nr tel. 12 616 70 23 lub 12 616 70 42.