Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


Prześlij kopię na moją pocztę.

Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Awaryjne zajęcie pasa drogowego

Zdjęcie Awaryjne zajęcie pasa drogowego

Procedura ZDMK-29

Procedura ZDMK-30

Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii może być zgłoszone telefonicznie. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:

  • miejsca lokalizacji zajęcia pasa drogowego (nazwa ulicy, nr posesji, ew. punkt charakteryzujący miejsce wystąpienia awarii),
  • rodzaju awarii,
  • planowanego okresu zajęcia pasa drogowego wraz z godziną rozpoczęcia prac oraz wstępnym terminem zakończenia robót i przywróceniem pasa drogowego do stanu pierwotnego,
  • powierzchnię zajęcia poszczególnych elementów pasa drogowego,
  • określenie sposobu zabezpieczenia robót,
  • nazwisko, imię i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za usunięcie awarii.

Warunkiem zatwierdzenia takiego zajęcia pasa drogowego jest późniejsze doręczenie do ZDMK pisemnego potwierdzenia przez inwestora zgłoszenia awarii, zawierające elementy określone do którego należy także dołączyć: projekt zastępczej organizacji ruchu (jeśli jest konieczny), szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego, oraz, w razie ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

W tym przypadku dopuszczalne jest ustawienie w pasie drogowym kontenera na czas do trzech dni.

 

Szczegółowe informacje:

Dział Zajęcia Pasa Drogowego pod Rozkopy i Awarie, nr tel. 12 616 70 18.