Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Awaryjne zajęcie pasa drogowego

  Zdjęcie Awaryjne zajęcie pasa drogowego

  Procedura ZDMK-30

  Zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii może być zgłoszone telefonicznie. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:

  • miejsca lokalizacji zajęcia pasa drogowego (nazwa ulicy, nr posesji, ew. punkt charakteryzujący miejsce wystąpienia awarii),
  • rodzaju awarii,
  • planowanego okresu zajęcia pasa drogowego wraz z godziną rozpoczęcia prac oraz wstępnym terminem zakończenia robót i przywróceniem pasa drogowego do stanu pierwotnego,
  • powierzchnię zajęcia poszczególnych elementów pasa drogowego,
  • określenie sposobu zabezpieczenia robót,
  • nazwisko, imię i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za usunięcie awarii.

  W tym samym dniu należy złożyć pisemny wniosek – Procedura ZDMK-30 – potwierdzenie przez inwestora zgłoszenia awarii oraz dołączyć: projekt zastępczej organizacji ruchu (jeśli jest konieczny), szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 i podaniem wymiarów powierzchni zajęcia pasa drogowego, oraz, w razie ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

   

   

  Szczegółowe informacje:

  Dział Zajętości na cel Robót Budowlanych i Awarii