Zadzwoń

Centrala

12 616 7000

Całodobowy numer interwencyjny

12 616 7555

Zgłoś awarię


  Prześlij kopię na moją pocztę.

  Informacja o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych


  Korespondencję ogólną, wnioski pozostałe należy kierować na adres: sekretariat@zdmk.krakow.pl

  Informacje dla osób niepełnosprawnych

  Zdjęcie Informacje dla osób niepełnosprawnych

  >> OD 15 MAJA 2023 <<

  OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje od poniedziałku do soboty, w godz. 10.00–20.00, z wyjątkiem wymienionych dni:

  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 24 grudnia – wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

   

  Informacja dla osób niepełnosprawnych

  Zgodnie z uchwałą LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515 ze zm.) osoby niepełnosprawne uprawnione są do bezpłatnego postoju wyłącznie w miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób tzw. „kopertach” wyłącznie pod warunkiem wyłożenia za przednią szybą pojazdu oryginału karty parkingowej w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności. Tym samym nieumieszczenie oryginału karty parkingowej za szybą pojazdu lub jej niewłaściwe wyłożenie będzie skutkować wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej w kwocie 250 zł oraz brakiem możliwości anulowania takiego zawiadomienia pomimo okazania jej oryginału na etapie reklamacji. W przypadku dokonania płatności w terminie, który umożliwi jej zaksięgowanie na koncie ZDMK, w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 150 zł.

  W związku z faktem, iż karta parkingowa nie zwalnia osób niepełnosprawnych z opłaty postojowej w obszarze płatnego parkowania na terenie miasta Krakowa, oznacza to, że za postój w innych miejscach w obszarze płatnego parkowania osoby niepełnosprawne zobowiązane są uiszczać stosowne opłaty, z uwzględnieniem możliwości uzyskania abonamentu typu „N” za 0,00 zł/m-c.

  Abonament postojowy typu „N” wydawany jest wyłącznie dla jednego pojazdu przy spełnieniu warunków określonych ppkt. 3.4 zał. nr 2 do uchwały nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2021 r. poz. 3515).

  Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

  Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej